Základy kvality pitné vody

Vlažná, stagnující voda je živnou půdou pro bakterie. Pitná voda v budovách proto musí mít správnou teplotu a musí být umožněn její neustálý tok, aby byla zaručena správná hygiena. Proto je nezbytné odborné plánování, projektování a instalace systému pitné vody. A stejně důležitý je i bezchybný provoz a vysoká kvalita potrubních materiálů. Základem všeho je tzv. kruh vzájemného působení na kvalitu pitné vody.

Čistá pitná voda není vždy samozřejmost.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů