Základy kvality pitné vody

Vlažná, stagnující voda je živnou půdou pro bakterie. Pitná voda v budovách proto musí mít správnou teplotu a musí být umožněn její neustálý tok, aby byla zaručena správná hygiena. Proto je nezbytné odborné plánování, projektování a instalace systému pitné vody. A stejně důležitý je i bezchybný provoz a vysoká kvalita potrubních materiálů. Základem všeho je tzv. kruh vzájemného působení na kvalitu pitné vody.

Čistá pitná voda není vždy samozřejmost.