Odbornost v digitálním stavitelství

Plánujeme digitálně a jednáme udržitelně

Instalujeme tepny života do budov zítřka – a vše plánujeme digitálně. Nemůžeme budovat budoucnost pomocí stavebních praktik z minulosti. Dělat věci starým způsobem je složité a neefektivní, nehledě na standardy udržitelnosti moderního světa. Myslíme holisticky a neplánujeme jen prostory, naším cílem je vytvořit místa k životu. Našeho plánování stavíme na klíčových prvcích jako je zdraví, pohodlí, energetická úspora a bezpečnost.

Digitalizace nám v tom pomáhá. Výsledky jsou přínosem pro všechny, kdo se podílejí na výstavbě a každodenním provozu budovy, a také pro lidi, kteří v ní žijí. Díky digitalizaci je výstavba a provoz budov bezpečnější, efektivnější a udržitelnější. A díky digitálnímu stavitelství jsou naše životy zdravější, bezpečnější a kvalitnější.

Každá stavba začíná plánem

Výstavba je dnes především o vyvarování se chyb, kalkulaci nákladů s přesností na korunu, maximalizaci prostoru a přizpůsobení stavby zákazníkovi. Stavíme pro budoucnost a definujeme udržitelné standardy pro vše, co děláme. Například v Německu mají být všechny budovy do roku 2045 klimaticky neutrální. A ostatní země na sebe s podobnou legislativou nenechají dlouho čekat. Digitalizace a metody, jako je Informační model budovy (BIM), nám umožňují plánovat systémy s ohledem na udržitelnost a efektivitu, a to hned od počátku, přičemž digitální model budovy bude využit v celém jejím životním cyklu.

BIM umožňuje navrhnout plán založený na koordinovaném modelu budovy, sloučit a analyzovat všechny projektové informace a data před zahájením výstavby. Tato metoda nám také pomáhá zajistit, aby všechny strany zapojené do výstavby měly vždy přístup ke stejným informacím. Prostřednictvím tohoto integrativního plánování a digitálních sítí vyvíjíme výukový systém, který lze přizpůsobit požadavkům jakéhokoli stavebního projektu. To je důvod, proč jsou všechny naše systémy Viega nyní připraveny na BIM.

Tento posun také mění způsob, jakým pracujeme ve společnosti Viega: jako inovační lídr v našem sektoru stále více přebíráme roli průvodce v digitální a udržitelné výstavbě. A to je přesně v souladu s naší vizí – protože instalujeme tepny života do budov zítřka.

 

Když přemýšlíme a jednáme digitálně, můžeme plánovat i svůj úspěch. Digitální projektování budov vnímáme jako milník na cestě k budoucnosti stavebnictví. Průmyslové, veřejné a soukromé zakázky vyžadují projekty založené na BIM. Naším cílem je tedy učinit tyto metody součástí každodenní praxe a integrovat všechny naše znalosti a zkušenosti do této nové metody.

Ulrich Zeppenfeldt, víceprezident Global Service & Consulting, Viega GmbH & Co. KG

Ulrich Zeppenfeldt je ve Viega zodpovědný za metody digitálního stavitelství. Působí také jako odborný konzultant společnosti a radí zákazníkům Viegy v oblasti digitální výstavby metodou BIM.