Obrátit Obrátit

Sanpress Inox

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW – pracovního listu GW 541, schválení systému pro spojky a trubky podle DVGW – pracovního listu W 534, pro instalace pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítku a pod omítku.

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

 • Zobrazit více
  Označení
  Zelený bod na lisovacím přípoji

  Těsnicí prvky
  EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

  Trubky
  Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a z ušlechtilé oceli odolné vůči korozi
  • Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), s 2,3 % molybdenu pro vyšší odolnost; žluté zátky
  • Materiál č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky

  Rozměry
  Standardní velikosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  Velikosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

  Oblasti použití
  Pitná voda
  Topení/napojení topných těles
  Dešťová voda
  Zařízení se stlačeným vzduchem
  Zemědělství
  Průmysl

  Speciální aplikace
  Stavba lodí
  Hasicí zařízení

  Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

  Provozní podmínky
  Instalace pitné vody
  • Pitná voda bez omezení podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb.
  • Provozní teplota max. 85 °C
  • Provozní tlak max. 1,6 MPa
  Instalace topení
  • Provozní teplota max. 110 °C
  • Provozní tlak max. 1,6 MPa
  Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

  Upozornění
  Lisovací spojky Sanpress Inox jsou vhodné pro tvorbu instalací pitné vody podle DIN 1988‑200 a EN 806‑2 s ohledem na výběr materiálu podle DIN EN12502‑1 a DIN 50930‑6. Při použití v jiných oblastech použití nebo v případě pochybností, kontaktujte společnost Viega.
  Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu jako média nebo před jeho vnějším vlivem.
  Upozornění - limity použití u topných zařízení
  Postupujte podle VDI 2035 a DIN EN 12828!

  Osvědčení
  Trubka 1.4521 (d 12–108,0)
  • DV-7301BS0375
  Trubka 1.4401 (d 12–108,0)
  • DV-7301BS0411
  Systém s trubkou 1.4401 (d 15–108,0)
  • DW 8501BL0551
  Systém s trubkou 1.4521 (d 15–108,0)
  • DW 8501BS0376

  Použití lisovacích nástrojů
  Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

  Technická data
  Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů