Obrátit Obrátit

Profipress

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi, červeného nebo křemíkového bronzu* testovaný podle DVGW – pracovního listu W 534, se zkušební značkou DVGW a měděnými trubkami podle DIN EN 1057 a podle DVGW – pracovního listu GW 392. Vhodný pro rozvody pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní instalace rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítku a pod omítku.

Lisovací spojky

Všechny rozměry s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

 • Zobrazit více
  Označení
  Zelený bod na lisovacím přípoji

  Těsnicí prvky
  EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu
  Materiály lisovacích spojek
  Měď, červený bronz: CC499K
  Křemíkový bronz*: CC246E / CuSi4Zn9MnP
  (v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

  Rozměry
  Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  Velikosti XL: d 64,0–108,0
  Lisovací spojky se závitovým přípojem: d 12–54; 64,0–108,0
  Oblasti použití
  Pitná voda
  Topení/přípoj topného tělesa
  Dešťová voda
  Stlačený vzduch, inertní plyny
  Rozvody s chladicí vodou
  Průmysl
  Stavba zařízení
  Speciální aplikace
  s těsnicím prvkem z EPDM, z výroby
  • napevno instalovaná zařízení protipožárních trysek – s certifikátem VdS G 4980009 pro rozměry DN20–DN50 s měděnými trubkami podle DIN EN 1057 R290 (tvrdé)
  • solární zařízení s plochými kolektory
  s těsnicím prvkem FKM (příslušenství)
  • solární zařízení s plochými/vakuovými kolektory
  • zařízení pro dálkové zásobování teplem a zařízení s nízkotlakou párou
  Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

  Provozní podmínky
  Instalace pitné vody
  • provozní teplota max. 85 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa
  Instalace topení
  • provozní teplota max. 110 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa
  Upozornění
  Dodržujte pravidlo proudění!
  Součásti z mědi nesmí být montovány před díly z pozinkovaných železných materiálů!

  Upozornění – limity použitelnosti pro pitnou vodu
  Lisovací spojky Profipress jsou vhodné pro tvorbu instalací pitné vody podle DIN 1988‑200 a EN 806‑2 s ohledem na výběr materiálu podle DIN EN 12502‑1 a DIN 50930‑6. Při použití v jiných oblastech použití nebo v případě pochybností, kontaktujte společnost Viega.
  Lisovací spojovací systém Profipress je vhodný pro tvorbu Trubky a spojky z mědi se vzhledem k možnému překročení hraničních hodnot měděných iontů podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb. smějí použít jen tehdy, je-​li pH-​hodnota pitné vody pH ≥ 7,4 nebo u hodnot pH = 7,0–7,4 celkové množství organického uhlíku TOC ≤ 1,5 mg/l nepřekračuje!
  Upozornění pro vnitřně pocínované měděné trubky podle DIN 50930‑6:
  Vnitřně pocínované měděné trubky v kombinaci s nepocínovanými měděnými lisovacími spojkami jsou vhodné k použití pro všechny rozvody pitné vody podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb. Překročení hraniční hodnoty v důsledku uvolňování měděných iontů do vody v potrubí je v tomto případě zanedbatelné, plocha nepocínovaných částí spojek je nepatrná.
  Další upozornění k použití a působení měděných materiálů naleznete v DIN EN 12502‑2. Kontaktujte také našeho technického poradce: martin.kuncik@viega.cz

  Upozornění – limity použitelnosti pro topná zařízení
  Dodržujte VDI 2035 a DIN EN 12828!

  Osvědčení
  Profipress (d 12‑54)
  • DVGW – reg.č. DW-8511BQ0586
  Profipress XL (d 64,0)
  • DVGW – reg.č. DW-8511BQ0586

  Použití lisovacích nástrojů
  Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

  Technická data
  Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách http://www.viega.cz/, v sekci Ke stažení.

  Příslušenství pro použití s armaturami Easytop viz produktová oblast Systémové armatury.
  *) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů