Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Použití naší webové stránky Viega a jejích podstránek je v zásadě možné bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Pokud však služby Viega využívají speciální služby prostřednictvím našeho webu, může být vyžadováno zpracování osobních údajů uživatele. Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně usilujeme o souhlas dotyčné osoby. Výjimka platí v případech, kdy je zpracování údajů povoleno ze zákona.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně údajů a v souladu s platnými vnitrostátními předpisy o ochraně údajů. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů chce Viega informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů zpracovávaných společností Viega. Subjekty údajů jsou navíc informovány o svých právech v rámci této zásady ochrany osobních údajů.

Společnost Viega se snaží co nejvíce chránit soukromí uživatelů webových stránek. Použitá bezpečnostní opatření odpovídají nejvyšším standardům. Uživatelská data jsou zpracovávána důvěrně a chráněna před neoprávněným nebo neúmyslným zpřístupněním. Uživatelská data nebudou zpřístupněna ani předána třetím stranám[MS1]  bez výslovného předchozího souhlasu.

1. Jméno a adresa odpovědné osoby za zpracování

Osoba odpovědná ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů jsou:

Viega Holding GmbH & Co. KG (v tomto prohlášení o osobních údajích dále také jako „Viega“)
Viega Platz 1, 57439 Attendorn
+49 (0) 2722 61-0
info@viega.cz

2. Jméno a kontakt na pověřence pro ochranu údajů

Pověřenec pro ochranu údajů skupiny Viega je:
Firma VIA Consult GmbH & Co. KG
Pan Karsten Kunde
Kontakt:
+49 2761 837511
datenschutz@viega.de 

3. Vytváření souborů protokolu

Pokaždé, když je tento web přístupný, Viega používá automatizovaný systém pro shromažďování dat a informací z volajícího počítače. Ty jsou uloženy v souborech protokolu serveru poskytujícího webovou stránku.

Tímto lze shromáždit následující údaje:

 • adresa IP volajícího počítače
 • datum a čas přístupu
 • datum, URL a množství načtených dat
 • identifikační údaje internetového prohlížeče a operačního systému volajícího počítače
 • stránky, ze kterých se uskutečnil přístup nebo přesměrování na tyto  stránky (referer)
 • název poskytovatele internetového připojení uživatele
   

IP adresa bude přenášena při každém dotazu na server, aby server věděl, kam musí být odpověď zaslána. Každý uživatel internetu obdrží adresu IP od svého poskytovatele internetových služeb (ISP), jakmile se připojí k Internetu. ISP může takto rozpoznat, která IP adresa byla přidělena ke kterému zákazníkovi a kdy. Dokud IP adresa bude uložena, může být přes ISP teoreticky zjištěna identita vlastníka připojení. My a náš poskytovatel statistických služeb ukládáme IP adresu jen ve zkrácené (anonymizované) formě a využíváme ji jen pro rozeznání relací, pro geolokalizaci (až na úroveň města) a na obranu proti útokům. IP adresa bude potom neprodleně smazána, takže shromážděná data jsou potom anonymní a ani přes ISP již není možné přiřazení k identitě uživatele.

Právním základem pro dočasné ukládání dat a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Zpracování dat slouží k poskytování obsahu webové stránky, k zajištění funkčnosti našich informačních systémů a k optimalizaci webových stránek. Data souborů protokolu jsou vždy uložena odděleně od ostatních osobních údajů. Hodnocení osobních údajů pro marketingové účely se v tomto kontextu neuskuteční.

Za tímto účelem je oprávněný zájem společnosti Viega na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich sběru. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je tomu tak v případě dokončení příslušné relace. V případě ukládání dat do souborů protokolu se jedná o případ po uplynutí sedmi dnů. Možné je další úložiště. V tomto případě jsou adresy IP uživatelů odstraněny nebo anonymizovány, takže přiřazení volaného uživatele již není možné.

Shromažďování dat pro poskytování webových stránek a ukládání dat v souborech s protokoly je nezbytné pro fungování webové stránky. V důsledku toho neexistuje žádná možnost rozporu ze strany uživatele.

4. Cookies

Viega používá cookies na těchto stránkách. Soubory cookie jsou textové soubory uložené v internetovém prohlížeči nebo v internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Když uživatel navštíví web, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče a tedy uživatele při načítání webových stránek.

V souborech cookie jsou uloženy a předány následující údaje:

 • Nastavení jazyka, přihlašovací informace

Navíc používáme cookies na našich webových stránkách, které umožňují analýzu chování uživatelů při prohlížení.
Tímto způsobem lze předávat např. následující data:
zadané hledané výrazy, četnost zobrazení stránek, využití funkcí webové stránky.
 

Dále Vás informujeme o tom, které cookies budou uloženy, jaký mají účel a o datu ukončení:

jméno

účel

druh

doba

PHPSESSID

technické cookie pro poskytování videí přes Movingimage24

relace

relace na prohlížeči

wt3_eid

statistika užívání Webtrekk 

permanentně

6 měsíců

wt3_sid

 

 

 

wt_rla

 

 

 

upozornění na cookie

 

 

 

NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn

 

 

 

datesFilterQ

 

 

 

id renderování

 

 

 

relace

 

 

 

viega_noticelist_token

 

 

 

wt_nbg_Q3

 

 

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Účelem použití technicky nezbytných souborů cookie je usnadnit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies. Pro tyto je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po přechodu na jinou stránku.

Uživatelská data shromážděná pomocí technicky nezbytných souborů cookie nebudou použity k vytváření uživatelských profilů.

Pro tyto účely je oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Cookies jsou uloženy v počítači uživatele a přenášeny na naše webové stránky. Proto má uživatel také plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči použitém uživatelem může uživatel zakázat nebo omezit přenos souborů cookie. Už uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. To lze provést také automaticky. Pokud jsou cookies zakázány pro naše webové stránky, nemusí být možné úplné využití všech funkcí webové stránky. 

5. YouTube

Společnost Viega má na těchto webových stránkách integrované komponenty. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa volně sledovat videoklipy a ostatní uživatele, kteří je mohou zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. Informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/cz/.

Provozovatel portálu YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návštěva na jedné ze stránek této webové stránky provozované společností Viega a zahrnující součást YouTube (video YouTube) automaticky způsobí, že internetový prohlížeč na systému informačních technologii uživatele dostane pokyn zobrazení příslušné komponenty YouTube stáhnout z YouTube. V rámci tohoto technického procesu YouTube a Google rozpoznají, které konkrétní stránky našeho webu uživatel navštíví.

Pokud je uživatel přihlášen ke službě YouTube ve stejnou dobu, služba YouTube rozpoznává volání podstránky obsahující video YouTube, kterou navštíví uživatel. Tyto informace shromažďují služby YouTube a Google a souvisejí s uživatelským účtem YouTube.

Pokud takové informace nejsou určeny k tomu, aby byly uživatelem předány YouTube a Google, může tomu zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube předtím, než spustí naše webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů služby YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, určují shromažďování, zpracování a používání osobních údajů od společnosti YouTube a společnosti Google.

6. Nástroj pro analýzu Webtrekk

Některé údaje shromážděné při návštěvě našeho webu se používají pro statistickou analýzu.

Společnost Viega využívá služby společnosti Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlín, pro shromažďování statistických údajů o využívání našich webových stránek a pro optimalizaci naší nabídky. Webtrekk GmbH má certifikaci pro ochranu dat v oblasti Web Controlling Software od sdružení TÜV Sársko. Součástí certifikace je audit u firmy Webtrekk v Berlíně a na místě hostingu tak, aby shromažďování a zpracování Tracking dat bylo kontrolováno z hlediska souladu s ochranou a bezpečností dat.

Základy této certifikace byly:

 • katalog požadavků na ochranu dat - V1.3,
 • zákonné požadavky na ochranu dat,
 • zásady IT bezpečnosti dle současného stavu s přihlédnutím k IT základní     ochraně dle BSI, jakož i ISO 27000,
 • kontrolní zpráva TR00969

V rámci návštěvy webové stránky se shromažďují a vyhodnocují některé informace týkající se webového ovládání, které přenáší prohlížeč. Zjištění se provádí jedním pixelem, který je integrován do každé webové stránky. Shromažďovány jsou následující údaje:

 • žádost (jméno vyžádaného souboru)
 • typ/verze prohlížeče (např.: Internet Explorer 11.0)
 • jazyk prohlížeče (např.: němčina)
 • použitý operační systém (např.: Windows 10)
 • vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • rozlišení monitoru
 • aktivace Javascript
 • Java zap./vyp.
 • cookies zap./vyp.
 • sytost barvy
 • referenční URL (dříve navštívená stránka)
 • IP adresa – bude ihned anonymizována a po zpracování zase smazána
 • čas přístupu
 • kliknutí

Podrobnější seznam poskytnutých informací naleznete na adrese http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung.html. Webtrekk ukládá adresu IP pouze ve zkráceném (anonymizovaném) tvaru a používá ji pouze pro detekci relací, pro geolokaci a pro obranu proti kybernetickým útokům. Adresa IP je pak okamžitě smazána, takže shromážděná data jsou pak anonymní.

Webtrekk používá následující soubory cookie:

 • session cookie (pro detekci relace, životnost: jedna relace)
 • dlouhodobý cookie (pro zjišťování nových / pravidelných zákazníků: 6 měsíců)
 • cookie opt-out (v případě nesouhlasu se sledováním: 60 měsíců)

Uživatel může ve svém prohlížeči nastavit, zda mohou být nastaveny soubory cookie. Pokud uživatel nechce být sledován speciálně pro webové stránky společnosti Viega, může odmítnout sledování. Chcete-li tento nesouhlas dokončit, může uživatel kliknout na následující odkaz http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Webtrekk GmbH, http://www.webtrekk.com.

7. Nabídky on-line

Z našich webových stránek může uživatel získat on-line nabídky společnosti Viega, jako např. dodavatelský portál a portál kariéry. U těchto nabídek platí toto prohlášení o ochraně osobních údajů také.

U některých formulářů je vyžadováno zadání osobních údajů uživatelem. Údaje v příslušné vstupní masce jsou přenášeny na Viega a uloženy výlučně pro účely interního použití společností Viega.

Při použití vstupních masek se uloží i adresa IP uživatele, stejně jako datum a čas použití.

To slouží k zabránění zneužití služeb. Přenos dat třetím stranám se neuskuteční. Výjimka existuje, pokud existuje zákonná povinnost ke zpřístupnění.

Podobně se částečně ukládá jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa a společnost zákazníka.

Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro poskytování požadovaného obsahu nebo služeb. Stejně tak slouží pouze ke zpracování nebo kontaktování.

Právním základem pro zpracování dat, které se přenáší pomocí vstupní masky, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je kontakt určen k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Uživatelé mají možnost kdykoli vymazat nebo upravit uložená data. Uživatel obdrží kdykoli informace o osobních údajích uložených o něm.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich sběru.

8. Možnosti kontaktování

Na webových stránkách se nachází kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Případně je možné kontaktování prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. Pokud uživatel kontaktuje společnost Viega prostřednictvím jednoho z těchto kanálů, osobní údaje přenášené uživatelem budou automaticky uloženy. To vždy obsahuje jméno a příjmení, telefon, e-mailovou adresu a společnost. Dodatečné údaje mohou být volitelně zadány uživatelem.

Uložení slouží výhradně pro účely zpracování nebo kontaktování uživatele. Přenos dat třetím stranám se neuskuteční.

Právním základem zpracování údajů předávaných v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud má e-mailový kontakt za cíl uzavřít smlouvu, pak dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze k zpracování kontaktů. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu to také zahrnuje požadovaný legitimní zájem o zpracování dat.

Ostatní osobní údaje zpracované během procesu odeslání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich sběru. Pro osobní údaje ze vstupního formuláře kontaktního formuláře a e-mailu se jedná o případ, kdy skončí příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že relevantní skutečnosti byly konečně objasněny.

9. Rutinní mazání a blokování osobních údajů 

Obecně Viega zpracovává a ukládá osobní údaje uživatelů jen tak dlouho, jak je nezbytné k dosažení účelu ukládání. Kromě toho může být takové ukládání uskutečněno, pokud to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce stanoví v nařízeních, právních předpisech nebo jiných právních předpisech, které se vztahují na společnost Viega. Zablokování nebo vymazání dat probíhá také v případě uplynutí doby pro uchovávání předepsané uvedenými normami, pokud není zapotřebí další uchovávání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy. 

Jakmile je odstraněn účel uložení nebo vyprší doba uchovávání předepsaná výše uvedenými předpisy, osobní údaje jsou běžně zablokovány nebo odstraněny. 

10. Práva dotčené osoby

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje uživatele, je dotčený uživatel v souladu s GDPR a má k Viega následující práva: 

10.1     Právo na informace

Uživatel může požádat společnost Viega o potvrzení, zda o něm zpracovává osobní údaje, které se ho týkají.

Pokud je takové zpracování k dispozici, může si uživatel od společnosti Viega vyžádat zprávu o následujících informacích:

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje vztahující se k uživateli zpřístupněny nebo které ještě nebyly zpřístupněny;
 • plánovaná doba uchovávání osobních údajů týkajících se uživatele nebo, pokud nejsou k dispozici konkrétní informace, kritéria pro určení doby trvání uchovávání;
 • právo na opravu nebo vymazání osobních údajů týkajících se uživatele, právo na omezení zpracování zpracovatele nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování;
 • existence práva na stížnost u orgánu dozoru;
 • všechny dostupné informace o původu dat, pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od uživatele;
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na uživatele.

Uživatel má právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje týkající se uživatele přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti může uživatel požádat o použití odpovídajících záruk v souladu s čl. 46 GDPR v souvislosti s přenášením informací.

10.2     Právo na nápravu

Uživatel má právo na opravu a/nebo doplnění vůči společnosti Viega, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se ho týkají, nesprávné nebo neúplné. Viega musí neprodleně provést opravu.

10.3     Právo na omezení zpracování

Za těchto podmínek může uživatel požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají: 

 • pokud uživatel popírá přesnost svých osobních údajů po dobu, která umožňuje společnosti Viega ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a odmítá vymazání osobních údajů a místo toho vyžaduje omezení používání osobních údajů;
 • společnost Viega již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale uživatel je vyžaduje pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků,  nebo
 • pokud uživatel vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jisté, zda legitimní důvody společnosti Viega převažují nad důvody pro uživatele.

Je-li zpracování osobních údajů týkajících se uživatele omezeno, mohou být tyto údaje použity pouze se souhlasem uživatele nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo obrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo významného veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud je omezení zpracování podle výše uvedeného Podmínky jsou omezené, uživatel bude Viega informován před zrušením omezení. 

10.4     Právo na smazání

10.4.1. Povinnost smazání

Každý uživatel může od společnosti Viega požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se jej týkají, a společnost Viega je povinna tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje týkající se uživatele již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
 • Uživatel odvolává svůj souhlas, o které se zpracování opírá dle čl. 6 odst. 1 písm. nebo čl. 9 odst. 2 písm. GdPR, a neexistuje žádný jiný právní  základ pro zpracování.
 • Dle čl. 21 odst. 1 GDPR vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování nebo uživatel vznese námitku dle čl.21 (2) GDPR proti zpracování
 • Osobní údaje týkající se uživatele byly zpracovány protiprávně.
 • Smazání osobních údajů týkajících se uživatele je nezbytné k plnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo podle právních předpisů  členských států, které se vztahují na společnost Viega.
 • Osobní údaje týkající se uživatelů byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízeným v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

10.4.2. Informace zasílané třetím stranám

Pokud společnost Viega zveřejnila osobní údaje a je-li Viega k tomuto oprávněna dle čl. 17 odst. 1 GDPR přijme společnost Viega vhodná opatření, včetně technických prostředků, s cílem informovat správce údajů zpracovávající osobní údaje, které považuje za odpovědné uživatele za vymazání údajů dotyčnou osobu společnosti Viega o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

10.4.3. Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

 • uplatňovat právo na svobodu projevu a informace;
 • splňovat zákonnou povinnost požadovanou právem Unie nebo členských států, kterým společnost Viega podléhá, nebo plnit úkol veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci přeneseného na společnost Viega;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro archivní účely veřejného zájmu, pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely dle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud zákon uvedený v odstavci 1 může znemožnit nebo vážně ovlivnit dosažení cílů tohoto zpracování, nebo
 • uplatňovat, provádět nebo bránit právní nároky. 

10.5     Právo na informace

Pokud Uživatel uplatnil právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování společnosti Viega, je společnost Viega povinna oznámit všem příjemcům, kterým byly poskytnuty osobní údaje týkající se této opravy nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, pokud by se to neukázalo jako nemožné nebo by to zahrnovalo nepřiměřené úsilí.

Uživatel má právo na to, aby byl Viega informován o těchto příjemcích.

10.6     Právo na přenositelnost dat

Uživatel má právo obdržet osobní údaje týkající se uživatele, které společnost Viega dodává, v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má uživatel právo předat tyto údaje jiné osobě bez jakýchkoli překážek ze strany společnosti Viega, jemuž byly poskytnuty osobní údaje za předpokladu, že

 • zpracování je založeno na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. GDPR nebo na základě smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a
 • zpracování probíhá pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu tohoto práva má uživatel také právo ovlivnit, aby osobní údaje o uživateli byly přenášeny přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky možné. Svobody a práva jiných osob nesmí být ovlivněny.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných k plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřených společnosti Viega.

10.7     Právo na vznesení námitek

Máte právo kdykoli z důvodů, které vyplývají z konkrétní situace uživatele, proti zpracování osobních údajů týkajících se uživatele, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, vznést námitku; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Společnost Viega již nezpracovává osobní údaje týkající se uživatele, pokud společnost Viega nemá přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami uživatele, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje týkající se uživatele zpracovány za účelem provozování přímé reklamy, má uživatel kdykoli právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se uživatele za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno.

Pokud uživatel odmítne zpracování pro účely přímého reklamy, osobní údaje týkající se uživatele nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Uživatel má v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti možnost uplatňovat právo na námitku prostřednictvím automatizovaných postupů bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES.

10.8     Právo zrušit prohlášení o souhlasu o ochraně údajů

Uživatel má právo kdykoli odvolat své prohlášení o ochraně údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu do zrušení. 

10.9     Automatizované rozhodnutí na individuálním základě včetně profilování

Uživatel má právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování - včetně profilování, které ho významně ovlivní. To se nevztahuje, když rozhodnutí

 • je vyžadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi uživatelem a společností Viega,
 • je přípustné dle právních předpisů Unie nebo členských států, které se vztahují na společnost Viega, a tato právní úprava obsahuje přiměřená opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů uživatele, nebo
 • je učiněno s výslovným souhlasem uživatele.

Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g a byla přijata přiměřená opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů uživatele.

Pokud jde v a. a c. uvedené případy, společnost Viega podnikne přiměřené kroky k ochraně práv, svobod a oprávněných zájmů uživatele, včetně, mimo jiné, práva Viega zasáhnout, vyjádřit své vlastní stanovisko a napadnout rozhodnutí. 

10.10   Právo podat stížnost orgánu dozoru

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní prostředek, má uživatel právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, v němž má bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů týkajících se uživatele porušuje GDPR.

Orgán dozoru, kterému byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR. 

11. Právní základ zpracování

Pokud Viega obdrží souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele, slouží čl. 6 odst. 1 písm. EU Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů požadovaných k plnění smlouvy, jejíž účastník je stranou, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. To platí i pro operace zpracování potřebné pro provedení předsmluvních opatření.

V rozsahu, v němž je vyžadováno zpracování osobních údajů za účelem splnění zákonné povinnosti, které podléhá společnost Viega, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.

V případě, že životně důležité zájmy uživatele nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů slouží čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR jako právní základ.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti Viega nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody uživatele nemají přednost před prvním zájmem, pak je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR právní základ pro zpracování. Legitimní zájem společnosti Viega spočívá v provádění obchodní činnosti společnosti Viega.