Ochrana údajů

Ochrana údajů

Viega shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje jen v nutném rozsahu. Když je to možné, jsou Vaše údaje anonymizovány. Shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů se provádí výhradně za dodržování příslušných zákonů. Viega si klade za cíl co nejlépe chránit Vaše údaje. Použitá bezpečnostní opatření odpovídají nejvyšším standardům. S Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně a budou chráněny před neoprávněným nebo neúmyslným předáním. Údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu zveřejněny nebo předány třetí osobě.

1. Shromažďování údajů získaných z internetu

Při návštěvě této internetové stránky ukládá server přístup do protokolu. Až do automatického smazání jsou zaznamenávány následující údaje:

 

 • IP adresa Vašeho počítače
 • datum a čas přístupu
 • URL data a množství dat vyvolaných dat
 • rozeznávací data Vašeho internetového prohlížeče a operačního systému vašeho počítače
 • internetová stránka, ze které se uskutečnil přístup na tuto internetovou stránku
 • název vašeho poskytovatele internetu

 

Viega nemůže tato data přiřadit určité osobě. Data jsou použita pro statistické účely a pro zlepšení nabídky.

2. Cookies

Viega používá pro své internetové stránky cookies, protože činí používání pohodlnějším a určité funkce by jinak nemohly být využívány. Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy na Vašem počítači.

Tzv. „trvalé cookies“ naopak na Vašem počítači zůstávají a umožňují tak společnosti Viega, aby Vás znovu poznala při příští návštěvě. Vy však máte možnost zabránit ukládání cookies na Vašem počítači, tím že změníte odpovídající nastavení programu Vašeho prohlížeče.

Dále Vás informujeme o tom, které cookies budou uloženy, jaký mají účel a o datu ukončení:

 

název účel druh doba
PHPSESSID technické cookie pro poskytování videí přes Movingimage24 relace relace na prohlížeči
wt3_eid statistika užívání Webtrekk
permanentně
6 měsíců
wt3_sid
     
wt_rla
     
upozornění na Cookie      
NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn      
datesFilterQ      
id renderování      
relace      
viega_noticelist_token      
wt_nbg_Q3      

3. Analytický nástroj

Některá data zjištěná při návštěvě této webové stránky budou využita pro statistické vyhodnocení. Objem dat je popsán níže. Data budou předána jen našemu poskytovateli statistiky, firmě Webtrekk GmbH.

Viega využívá služby firmy Webtrekk GmbH pro zjištění statistických dat o užívání naší webové nabídky a odpovídající optimalizaci naší nabídky. Webtrekk GmbH má certifikaci pro ochranu dat v oblasti Web Controlling Software od sdružení TÜV Sársko. Součástí certifikace je audit u firmy Webtrekk v Berlíně a na místě hostingu tak, aby shromažďování a zpracování Tracking dat bylo kontrolováno z hlediska souladu s ochranou a bezpečností dat.
Základem certifikace byly tyto aspekty: 

 • katalog požadavků na ochranu dat - V1.3,
 • zákonné požadavky na ochranu dat,
 • zásady IT bezpečnosti dle současného stavu s přihlédnutím k IT základní ochraně dle BSI, jakož i ISO 27000,
 • kontrolní zpráva TR00969.

V rámci Vaší návštěvy webové stránky budou pro naši kontrolu webu zjištěny a vyhodnoceny určité informace, které zprostředkuje váš prohlížeč. Zjištění se provádí jedním pixelem, který je integrován do každé webové stránky. Shromažďována jsou následující data: 

 • žádost (název vyžádaného souboru)
 • typ/verze prohlížeče (např.: Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prohlížeče (např.: čeština)
 • použitý operační systém (např.: Windows XP)
 • vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • rozlišení monitoru
 • aktivace Javascript
 • Java zap./vyp.
 • cookies zap./vyp.
 • sytost barvy
 • referenční URL (dříve navštívená stránka)
 • IP adresa – bude ihned anonymizována a po zpracování zase smazána
 • čas přístupu
 • kliknutí

IP adresa bude přenášena při každém dotazu na server, aby server věděl, kam musí být odpověď zaslána. IP adresu obdrží každý od poskytovatele internetu (ISP), jakmile se připojí na internet a ISP dokáže zjistit, která IP adresa ve kterou dobu byla přiřazena kterému z jeho zákazníků. Dokud IP adresa bude uložena, může být přes ISP teoreticky zjištěna identita vlastníka připojení. My a náš poskytovatel statistických služeb ukládáme IP adresu jen ve zkrácené (anonymizované) formě a využíváme ji jen pro rozeznání relací, pro geolokalizaci (až na úroveň města) a na obranu proti útokům. IP adresa bude potom neprodleně smazána, takže shromážděná data jsou potom anonymní a ani přes ISP již není možné přiřazení k identitě uživatele.

4. Kontaktní formulář / prosba o zavolání zpět/ média atd.
S dotazy se můžete na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře. Vaše údaje použijeme výhradně jen pro odpověď vám. 

5. Aktualizace / smazání osobních údajů
Jestliže jste dal/a k dispozici osobní údaje, máte kdykoliv možnost tyto údaje zkontrolovat, změnit nebo smazat tak, že zašlete e-mail na datenschutz@viega.de. Rovněž tak máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas s účinností pro budoucnost.

Ke smazání uložených osobních údajů dojde, když odvoláte souhlas s jejich uložením nebo když není již potřeba znalosti těchto údajů pro splnění účelu sledovaného jejich uložením. Ke smazání dojde nejpozději po uplynutí zákonných lhůt.

 

 

Kontaktní osoba pro vás