Normy a předpisy

Pokud jsou v návodech k použití Viega uvedeny normy a předpisy, platí přednostně pro Německo / Evropu. Normy a předpisy jsou souhrnně uvedeny v přehledu na začátku návodu k použití.

Často platí mnoho doplňujících nebo alternativních národních předpisů. Tyto národní předpisy nejsou v návodu k použití uvedeny, ale – s cílem o dosažení maximální možné aktuálnosti – jsou shromážděny v tomto dokumentu a porovnány s předpisy platnými v Německu.