Obrátit Obrátit

Sanpress

Popis systému

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění s lisovacími spojkami z červeného nebo křemíkového bronzu (změna materiálu v důsledku přechodu výroby z červeného bronzu na celosvětově jednotnou slitinu křemíkového bronzu Viega) a trubky z ušlechtilé oceli 1.4401 a 1.4521. Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky od d64,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Trubky jsou pro ochranu vybavené zátkami. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, zelený bod na lisovacím konci, žlutá zátka trubky u 1.4401, zelená zátka trubky u 1.4521, snímatelná oranžová nálepka jako indikátor slisování od d64,0

 • Zobrazit více
  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje budou při napuštění systému viditelně netěsné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  EPDM (Etylen-​Propylen-​dien-​kaučuk), černé, předmontováno

  Rozměry
  d12–108,0

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Pitná voda
  Dešťová voda
  Systémy stlačeného vzduchu
  Zemědělství
  Průmyslové využití

  Poznámka
  Lisovací spojky Sanpress jsou vhodné pro tvorbu instalací pitné vody podle DIN 1988‑200 a EN 806‑2 s ohledem na výběr materiálu podle DIN EN12502‑1 a DIN 50930‑6. Při použití v jiných oblastech použití nebo v případě pochybností, kontaktujte společnost Viega. Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu obsaženého v médiu nebo a před vnějšími vlivy. Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného nebo křemikového bronzu (změna materiálu z červeného bronzu na křemíkový je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega), trubky podle DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-​pracovního listu GW 541 a W 534.
  Schválení trubky 1.4521 (d12–108,0) podle DW-7301BS0375.
  Schválení trubky 1.4401 (d12–108,0) podle DV-7301BS0411.
  Schválení systému pro 1.4521 (d12–108,0) podle DW-8501BS0377.
  Schválení systému pro 1.4401 (d12–108,0) podle DW-8501AP3032.
  Při použití v instalacích topení dodržujte směrnici VDI 2035 a DIN EN 12828.

  Speciální aplikace
  Stavba lodí

  Provozní podmínky instalací pitné vody
  provozní teplota max. 85°C / 185 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Provozní podmínky otopných soustav
  provozní teplota max. 110°C / 230 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
  Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru průtoku.

  Materiál lisovacích spojek
  měď: 99,9 % Cu-​DHP
  červený bronz: CC499K
  křemíkový bronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

  Softwarová řešení TechCON
  Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.
  K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů