Obrátit Obrátit

Sanpress

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu a křemíkového bronzu*, trubky z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW – pracovního listu GW 541, schválení systému pro spojky a trubky podle DVGW – pracovního listu W 534, pro instalace pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítku a pod omítku.

Lisovací spojky

Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

 • Zobrazit více
  Označení
  Zelený bod na lisovacím přípoji

  Těsnicí prvky
  EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

  Trubky
  Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a odolné vůči korozi
  • Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), s 2,3 % molybdenu pro vyšší odolnost; žluté zátky
  • Materiál č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky
  Materiály lisovacích spojek
  Měď, červený bronz: CC 499K
  Křemíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
  (v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

  Rozměry
  Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  Velikosti XL: d 76,1; 88,9; 108,0

  Oblasti použití
  Pitná voda
  Dešťová voda
  Zařízení se stlačeným vzduchem
  Zemědělství
  Průmysl

  Speciální aplikace
  Stavba lodí

  Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

  Provozní podmínky
  Instalace pitné vody
  • Pitná voda bez omezení podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb.
  • Provozní teplota max. 85 °C
  • Provozní tlak max. 1,6 MPa
  Instalace topení
  • Provozní teplota max. 110 °C
  • Provozní tlak max. 1,6 MPa
  Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

  Upozornění
  Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu jako média nebo před jeho vnějším vlivem!

  Osvědčení
  Trubky 1.4521 (d 12‑108,0)
  • DW-7301BS0375
  Trubky 1.4401 (d 12–108,0)
  • DV-7301BS0411
  Systém s trubkou 1.4521 (d 12–108,0)
  • DW-8501BS0377
  Systém s trubkou 1.4401 (d 12–108,0)
  • DW-8501AP3032

  Použití lisovacích nástrojů
  Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

  Technická data
  Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
  *) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů