Obrátit Obrátit

Geopress

Popis systému

Lisovací spojovací systém z korozi odolného červeného bronzu pro plastové trubky. Přípustné typy trubek PE 80/100/100RC a PE-​X. Vhodné pro komunální pozemní rozvody pitné vody.

Navrtávací armatury
Umožňují připojení domovní přípojky na instalační rozvody bez tlaku anebo pod tlakem.
Přípustné typy trubek PE-​HD, PE-​X a PVC-​U.

 • Zobrazit více
  Označení
  výrobce, rozměr trubky, šarže, zelený bod na lisovacím konci, kód sledovatelnosti: pro sledovatelnost dílů

  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje budou při napuštění systému viditelně netěsné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  EPDM (Etylen-​Propylen-​dien-​kaučuk), černé, předmontováno
  možnost použití v kombinaci s opěrným pouzdrem z červeného bronzu pro rozšířené instalace!

  Rozměry
  d25–63, navrtávací armatury: d63–225

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Pitná voda
  Teplá voda
  Lokální vytápění
  Geotermální energie
  Dešťová voda

  Poznámka
  Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  schválené typy trubek pro pitnou vodu:
  PE 80/100/100RC podle DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201, GW 335-A2.
  PE-​X (pouze ve spojení s opěrným pouzdrem model 9605) podle DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3.
  schválené typy trubek pro navrtávací armatury:
  PE-​HD podle DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201, DIN EN 1555, GW 335-A2.
  PE-​X podle DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3.
  PVC-​U podle DIN EN ISO 1452‑1 až 5, DIN 8061, DIN 8062.

  Provozní podmínky instalací pitné vody
  provozní teplota max. 25 °C / 77 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
  Maximální provozní tlak a maximální provozní teplota závisí na typu použitího potrubí a konkrétní aplikaci a musí být v konkrétních případech testovány.

  Provozní podmínky lokálních otopných zařízení
  provozní teplota max. 95°C / 203 °F (v kombinaci s podpěrným pouzdrem z bronzu)
  provozní tlak max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI
  Maximální provozní tlak a maximální provozní teplota závisí na typu použitího potrubí a konkrétní aplikaci a musí být v konkrétních případech testovány.

  Provozní podmínky geotermálních systémů
  provozní teplota -15°C až +50°C (5 °F až 122 °F) při provozním tlaku max. 1,6 MPa (16 bar, 232 PSI)
  provozní teplota +50°C až +70°C (122 °F až 158 °F) při provozním tlaku max. 0,6 MPa (6 bar, 87 PSI)
  Maximální provozní tlak a maximální provozní teplota závisí na typu použitího potrubí a konkrétní aplikaci a musí být v konkrétních případech testovány.

  Materiál lisovacích spojek
  červený bronz: CC499K

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů