Právní doložka

Autorská práva
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré zobrazené texty, grafiky, kresby, videa, filmy, animace, zvukové záznamy a ostatní díla této webové stránky podléhají – pokud není uvedeno jinak – autorskému právu a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli kopírování a změny jsou zakázané. Jakékoliv uchovávání, rozmnožování, šíření, předávání a reprodukce je bez předchozího písemného souhlasu firmy Viega Holding GmbH & Co. KG výslovně zakázáno. Poukazujeme na to, že díla obsažená na této webové stránce částečně podléhají autorským právům třetích osob.


Značkové právo
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky (loga, slovní a slovní/obrazové značky) použité na této webové stránce chráněny zákonem ve prospěch firmy Viega Holding GmbH & Co. KG  a nesmějí být použity v žádné formě třetími osobami bez předchozího písemného souhlasu Viega Holding GmbH & Co. KG.

 

 

 

Ručení
Obsah této webové stránky je vytvořen velice pečlivě. Přesto nemůžeme zaručit aktuálnost, správnost a úplnost informací a stálý bezporuchový přístup na webovou stránku. Pokud se na této webové stránce poukazuje nebo uvádí odkaz na internetové stránky třetích osob, neručí Viega za jejich obsah. Ručení za škody za porušení povinností z lehké nedbalosti je vyloučeno, pokud se to netýká žádných podstatných smluvních povinností a nejedná se o škodu na životě nebo zdraví. To samé platí pro porušení povinnost našich zákonných zástupců a/nebo našich zaměstnanců. Nároky na základě zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku zůstávají nedotčeny.


Na webové stránce viega.cz se použitý termín „Viega“ vztahuje dle kontextu buď na skupinu Viega Gruppe, která sestává z Viega Holding GmbH & Co KG a jejích přímých nebo nepřímých dceřinných společností, nebo na značku Viega. Jednotlivé společnosti skupiny Viega Gruppe jsou právně oddělené a samostatné jednotky a jako takové jednají samostatně. Termín „Viega“ proto není nutné chápat jako odkaz na určitou společnost skupiny Viega Gruppe.