Vlisovací přípojka systému Megapress

Přímé připojení za pouhé dvě minuty. Ocelové trubky jsou synonymen dlouhé životnosti a robustnosti. Ale co když se do stávající instalace má dodatečně vytvořit další přípojka? Díky vlisovací přípojce Viega je nyní rychle, efektivně  a pohodlně možné to, co bylo doposud jen náročně realizovatelné.

Vlisovací přípojka Megapress je skutečným řešením problémů při vytváření dodatečných přípojek do stávající instalace ocelového potrubí. K tomuto účelu lze pomocí vhodné sady kompletního nářadí bez složitých příprav navrtat silnostěnné ocelové trubky a vtlačit do nich novou přípojku. Potřebujete k tomu jen běžnou vrtačku   a lisovací nástroj Viega (kromě Picco).

Až o 80 % rychlejší

Oproti svařování lze při vytváření odbočky pomocí vlisovací přípojky docílit časové úspory až o 80 %. Fyzická zátěž řemeslníka je podstatně nižší a po pouhých dvou minutách je spoj mezi trubkou a přípojkou díky profilovým těsnicím kroužkům trvale těsný.

Čistá záležitost

Vsazení nové přípojky do ocelové trubky není jen jednoduché, ale i čisté. Na držák se může připevnit průmyslový vysavač, takže se přímo odsávají špony vznikajícími vrtáním otvoru.

Žádné svařování, žádný problém

Lisovací technika za studena jednoznačně vyhrává nad svařováním. Výhody přesvědčují: žádné nebezpečí požáru, žádný kouř, odpadá požární hlídka a doba chlazení spojených míst.

Šetří místo i náklady

Vlisovací přípojka je finančně i prostorově úsporné řešení pro dodatečnou instalaci nové přípojky. Potrubí se pouze navrtá a nemusí se kompletně rozpojovat, jako např. při montáži T-kusů. Vlisovací přípojku tak lze bez problémů použít i na obtížně přístupných místech.

Rychle a bezpečně po celu dobu

Rychlost a efektivita vlisovací přípojky se neprojeví jen během instalace, ale i před instalací a po ní. Pomocí polohovací pomůcky se podstatně zjednoduší řádné vyrovnání vlisovací přípojky na trubce. Zajištěna je tím vyšší míra spolehlivosti. Díky studené technice lisování není při instalaci přípojky problémem ani ještě vytékající voda z potrubního systému. Čekací doby a provozní výpadky systému jsou tak omezeny na minimum. Vlisovací přípojku lze ihned plně používat.


Vlisovací přípojka Megapress není určena pro instalace plynu. 

Megapress-vlisovací přípojka

Související témata