Obrátit Obrátit

Sanpress Inox LF

Popis systému

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění s lisovacími spojkami z ušlechtilé oceli 1.4401 a trubkami z ušlechtilé oceli 1.4401 a 1.4521. Bez substancí poškozujících proces lakování (labs-​frei), jako např. silikonu, tuku nebo oleje. Zvlášť vhodné pro použití potrubních systémů v lakovnách. Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky od d64,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Trubky jsou pro ochranu vybavené zátkami. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, modrý bod na lisovacím konci, žlutá zátka trubky u 1.4401, zelená zátka trubky u 1.4521, snímatelná oranžová nálepka jako indikátor slisování od d64,0

 • Zobrazit více
  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje budou při napuštění systému viditelně netěsné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  EPDM (Etylen-​Propylen-​dien-​kaučuk), černé, předmontováno

  Rozměry
  d15–108,0

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Pitná voda
  Dešťová voda
  Systémy stlačeného vzduchu
  Zemědělství
  Průmyslové využití

  Poznámka
  Lisovací spojky Sanpress Inox LF jsou vhodné pro tvorbu instalací pitné vody podle DIN 1988‑200 a EN 806‑2 s ohledem na výběr materiálu podle DIN EN12502‑1 a DIN 50930‑6. Při použití v jiných oblastech použití nebo v případě pochybností, kontaktujte společnost Viega. Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu obsaženého v médiu nebo a před vnějšími vlivy. Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Schválení trubky 1.4521 (d12–108,0) podle DW-7301BS0375.
  Schválení trubky 1.4401 (d12–108,0) podle DV-7301BS0411.
  Schválení systému pro 1.4401 (d15–108,0) podle DW-8501BL0551.
  Schválení systému pro 1.4521 (d15–108,0) podle DW-8501BS0376.

  Speciální aplikace
  Stavba lodí
  Hasicí systémy

  Provozní podmínky instalací pitné vody
  provozní teplota max. 85°C / 185 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
  Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru průtoku.

  Materiál lisovacích spojek
  ušlechtilá ocel 1.4401

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů