Obrátit Obrátit

Sanpress Inox G

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 podle DIN EN 10088, DVGW – pracovního listu GW 541, plyny podle DVGW – pracovního listu G 260 v instalacích plynu podle DVGW-​TRGI 2008 (DVGW – pracovního listu G 600) / DVFG-​TRF 2012.

 • Kapalný plyn v plynném skupenství pro domácí a komerční použití, testováno podle DVGW – pracovního listu G 5614
 • Rozvody s topným olejem pro topný olej podle DIN 51603‑1 a rozvody s motorovou naftou pro motorovou naftu jako sací a tlakový rozvod podle DIN EN 590 při dodržování obecného stavebně technického schválení Z-38.4‑184 (jen d 15–54)

Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí a sacích a tlakových rozvodů v instalacích topného oleje na omítku a pod omítku.

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu G 5614, bod 4.4.1, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

 • Zobrazit více
  Označení
  Sanpress Inox G
  • žlutý bod na lisovacím přípoji, žlutý rámeček a nápis »MOP 5 / GT5«
  Spojky z červeného bronzu (d 15–28)
  • žlutý bod na lisovacím přípoji, žlutý rámeček a nápis »MOP 5 / GT1«

  Těsnicí prvky
  HNBR, žluté

  Trubky
  Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a odolné vůči korozi
  • Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), s 2,3 % molybdenu pro vyšší odolnost; žluté zátky

  Rozměry
  Standardní velikosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  Velikosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0
  Lisovací spojky se závitovým přípojem d 15–54

  Oblasti použití
  Zemní plyn/kapalný plyn
  Topný olej
  Motorová nafta

  Pro instalace plynu jsou schválené jen spojky s následujícím označením:
  Sanpress Inox G
  • žlutý rámeček a nápis Gas MOP 5 / GT5
  Spojky z červeného bronzu
  • žlutý rámeček a nápis Gas MOP 5 / GT1

  Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

  Provozní podmínky
  Instalace plynu a kapalného plynu
  • provozní teplota od ‑20 °C do +70 °C
  • provozní tlak max. 0,5 MPa
  • provozní tlak při požadavku VTZ 650 °C/30 minut, max 0,5 MPa (5 bar)
  Instalace topného oleje a motorové nafty (d 15–54)
  • provozní teplota max. 40 °C
  • provozní tlak od ‑0,05 MPa do +0,5 MPa

  Osvědčení
  Lisovací spojky (d 15‑108,0)
  • DG-8531BR0333
  Spojky z červeného bronzu (d 15‑28)
  • DG-8531BP0069

  Použití lisovacích nástrojů
  Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

  Technická data
  Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů