Obrátit Obrátit

Sanpress Inox G

Popis systému

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli 1.4401. Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky od d64,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Trubky jsou pro ochranu vybavené zátkami. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, žlutý bod na lisovacím konci, žlutý obdélník s nápisem »Gas MOP 5 / GT5« pro spojky Sanpress Inox G, žlutý obdélník s nápisem »Gas MOP 5 / GT1« pro spojky Profipress G z červeného bronzu, žlutá zátka trubky, snímatelná oranžová nálepka jako indikátor slisování od d64,0

 • Zobrazit více
  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  HNBR (hydrogenovaný butadien-​akrylonitrilový kaučuk), žlutý, předmontováno

  Rozměry
  d15–108,0

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Zemní plyn / kapalný plyn
  Topný olej
  Motorová nafta

  Poznámka
  Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu obsaženého v médiu nebo před vnějšími vlivy. Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami podle DIN EN 10088, pracovního listu DVGW GW 541.
  Schválení lisovací spojky pro ušlechtilou ocel podle DG-8531BR0333.
  Schválení lisovací spojky pro červený bronz podle DG-8531BP0069.
  Plyny podle pracovního listu DVGW G 260 v instalacích plynu podle VGW-​TRGI 2018 (pracovní list DVGW G 600) / DVFG-​TRF 2021.
  Kapalné plyny v plynném skupenství pro domácíkomerční použití, testováno podle pracovního listu DVGW G 5614.
  Potrubí pro topný olej podle DIN 51603 a potrubí pro motorovou naftu jako sací a výtlačná potrubí podle DIN EN 590 při dodržování obecného stavebně technického schválení Z-38.4‑1.

  Provozní podmínky systémů na zemníkapalný plyn
  provozní teplota -20 °C až +70 °C (-4 °F až +158 °F)
  provozní tlak max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  provozní tlak při požadavku VTZ 650 °C (1202 °F)/30 minut max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

  Provozní podmínky systémů na topný olej a motorovou naftu
  provozní teplota max. 40 °C / 104 °F
  provozní tlak -0,05 až +0,5 MPa (-0,5 až +5 bar / -7,25 až +72,5 PSI)

  Materiál lisovacích spojek
  ušlechtilá ocel 1.4401

  Softwarová řešení TechCON
  Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.
  K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozuzamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů