Obrátit Obrátit

Profipress S

Popis systému

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění z mědi (99,9 % Cu-​DHP), červeného bronzu nebo křemíkového bronzu pro měděné trubky. Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, označení osvědčení (DVGW), bílý bod na lisovacím konci, bílý obdélník s nápisem „FKM“

 • Zobrazit více
  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  FKM (fluorouhlíkový kaučuk), matně černé, předmontováno
  Použití spojovacích kusů Profipress S a Profipresstěsnicími prvky FKM neníinstalacích pitné vody a plynu povoleno!

  Rozměry
  d12–35

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Solární systémy (ploché/vakuové kolektory)
  Systémy dálkového vytápění
  Nízkotlaké parní systémy
  Použití pro zařízeníaditivy (např. s protikorozní nebo nemrznoucí kapalinou v topné vodě) nebo v jiných než popsaných oblastech použití je nutno odsouhlasit se společností Viega.

  Poznámka
  Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Lisovací spojka, odzkoušena podle pracovního listu DVGW W 534 se zkušební značkou GVGW.
  Lisovací spojka vhodná pro měděné trubky podle DIN EN 1057 a pracovního listu DVGW GW 392.

  Provozní podmínky solárních systémů (plochých/vakuových kolektorů)
  provozní teplota max. 140°C / 284 °F, krátkodobě max. 280°C / 536 °F
  provozní tlak max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

  Provozní podmínky systémů dálkového vytápění
  provozní teplota max. 140°C / 284 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Provozní podmínky nízkotlakých parních systémů
  provozní teplota max. 120°C / 248 °F
  provozní tlak max. 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

  Materiál lisovacích spojek
  měď: 99,9 % Cu-​DHP
  červený bronz: CC499K
  křemíkový bronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

  Softwarová řešení TechCON
  Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.
  K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozuzamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů