Obrátit Obrátit

Profipress S

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi, červeného nebo křemíkového bronzu* testovaný podle DVGW – pracovního listu W 534 se zkušební značkou DVGW, měděnými trubkami podle DIN EN 1057 pro topná zařízení s provozními teplotami T = 140 °C a špičkovými teplotami krátkodobě Tmax = 280 °C, např. solární zařízení, dálkové rozvody tepla a zařízení s nízkotlakou párou.

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

 • Zobrazit více
  Označení
  Bílý bod a bílý rámeček s nápisem »FKM«

  Těsnicí prvky
  FKM, matně černé
  Materiály lisovacích spojek
  Měď, červený bronz: CC499K
  Křemíkový bronz*: CC246E / CuSi4Zn9MnP
  (v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

  Rozměry
  Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35;

  Oblasti použití
  Solární zařízení (ploché/vakuové kolektory)
  Zařízení s dálkovým zásobováním teplem
  Zařízení s nízkotlakou párou

  Používání pro zařízení s přísadami – např. prostředkem na ochranu proti korozi nebo mrazu v topné vodě – nebo k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

  Provozní podmínky
  Solární zařízení (ploché/vakuové kolektory)
  • provozní teplota max. 140 °C; krátkodobě max. 280 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa
  Zařízení s dálkovým zásobováním teplem
  • provozní teplota max. 140 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa
  Zařízení s nízkotlakou párou
  • provozní teplota max. 120 °C
  • provozní tlak max. 0,1 MPa

  Upozornění
  Použití spojek Profipress S a Profipress s těsnicími prvky FKM není přípustné v instalacích pitné vody a plynu!

  Použití lisovacích nástrojů
  Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

  Technická data
  Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách http://www.viega.cz/, v sekci Ke stažení.
  *) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů