Obrátit Obrátit

Profipress G

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi, červeného nebo křemíkového bronzu* a měděných trubek podle DIN EN 1057 a DVGW – pracovního listu GW 392, vhodný pro:

 • Plyny podle DVGW – pracovního listu G 260 v plynových instalacích podle DVGW-​TRGI 2018 (DVGW – pracovního listu G 600) / DVFG-​TRF 2012
 • Kapalný plyn v plynném skupenství pro domácí a komerční použití, testováno podle DVGW – pracovního listu G 5614
 • Potrubí s topným olejem pro topný olej podle DIN 51603‑1
 • Rozvody s motorovou naftou pro motorovou naftu jako sací a tlakový rozvod podle EN 590 při dodržování obecného stavebně technického schválení Z-38.4‑71

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu G 5614, bod 4.4.1, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Žlutý bod, žlutý rámeček a nápis »Gas MOP 5 / GT1«

 • Zobrazit více
  Těsnicí prvky
  HNBR, žluté
  Materiály lisovacích spojek
  Měď, červený bronz: CC499K
  Křemíkový bronz*: CC246E / CuSi4Zn9MnP
  (v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

  Rozměry
  Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  Velikosti XL: d 64,0
  Lisovací spojky se závitovým přípojem d 12–54
  Lisovací spojky XL se závitovým přípojem d 64,0

  Oblasti použití
  Zemní plyn/kapalný plyn
  Topný olej/motorová nafta (d 12–54)
  Upozornění
  Pro použití v instalacích rozvodů s plynem, topným olejem a motorovou naftou jsou schváleny pouze ty lisovací spojky Viega z mědi a červeného bronzu, které jsou označeny žlutým rámečkem s nápisem »Gas MOP 5 / GT1« !

  Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

  Provozní podmínky
  Instalace plynu a kapalného plynu
  • provozní teplota -20 °C až +70 °C
  • provozní tlak max. 0,5 MPa
  • provozní tlak u požadavku VTZ 650 °C/30 minut max. 0,1 MPa (1 bar)
  Instalace topného oleje a motorové nafty
  • provozní teplota max. 40 °C
  • provozní tlak -0,05 až 0,5 MPa

  Osvědčení
  Profipress G (d 12‑54)
  • DVGW – reg. č. DG-4550AU0070
  Profipress G XL (d 64,0)
  • DVGW – reg. č. DG-4550AU0070

  Použití lisovacích nástrojů
  Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.
  Technická data
  Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách http://www.viega.cz/, v sekci Ke stažení.
  *) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů