Obrátit Obrátit

Prestabo

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305‑3, vně galvanicky pozinkované s tloušťkou vrstvy zinku 8–15 µm (modré chromátování).

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

 • Zobrazit více
  Označení
  Červený symbol (aby se zabránilo záměně s artikly Sanpress Inox (z ušlechtilé oceli)) »Neschváleno pro instalace pitné vody«

  Prestabo

  Těsnicí prvky
  EPDM

  Rozměry/Materiál
  Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  Velikosti XL: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

  Varianty systémových trubek Prestabo
  • Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle EN 10305‑3 vně galvanicky pozinkovaná.
  • Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle EN 10305‑3 vně galvanicky pozinkovaná s umělohmotným pláštěm z polypropylenu (PP) v bílé barvě (RAL 9001).
  • Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0215 (E220), podle EN 10305‑3 sendzimírově pozinkovaná vnitřně i vně.

  Oblasti použití
  Topná zařízení
  Stavba zařízení a průmyslových objektů
  Zařízení protipožárních trysek (sendzimírově pozinkované trubky)
  Zařízení se stlačeným vzduchem (sendzimírově pozinkované trubky)
  Solární systémy s plochými kolektory
  Solární systémy s vakuovými kolektory (pouze s FKM těsnícími prvky)
  Klimatizační systémy

  Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být odsouhlaseno servisním střediskem Viega.

  Provozní podmínky s těsnicím prvkem z EPDM
  • Provozní teplota max. 110 °C
  • Provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
  Upozornění - limity použitelnosti pro topná zařízení
  Dodržujte VDI 2035 a DIN EN 12828!

  Použití lisovacích nástrojů
  Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

  Technická data
  Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách http://www.viega.cz/, v sekci Ke stažení.

  Skladování a transport
  Pro zajištění dokonalé kvality ocelových trubek Prestabo je potřeba během transportu a skladování dodržet následující body:
  • Balící a ochranné fólie (pouze u trubek s opláštěním z PP) by měly být odstraněny až bezprostředně před montáží.
  • Konce trubek musí být při dodání uzavřeny ochranným víčkem.
  • Trubky se neukládají přímo na surové povrchy.
  • Na povrch trubek se nelepí žádné ochranné fólie nebo plasty.
  • Při nakládání a vykládání ocelových trubek je potřeba obezřetně manipulovat kolem hran náložní plochy.

  Ochrana před vnější korozí
  Trubky a spojky Prestabo jsou vně chráněny pozinkováním. Při kontaktu s vlhkostí (kondenzovaná voda, srážky v průběhu stavby, stříkající voda, čištění vodou apod.) nebo konstrukčními materiály způsobujícími korozi (tmely, vyrovnávací potěry apod.) nezaručí ani vrstva zinku dlouhodobou ochranu před vnější korozí. Proto doporučujeme dodržet tato ochranná opatření:
  • Použijte uzavřené izolační hadice a u všech lemů a řezaných spojů vytvořte pečlivou izolaci vhodným slepením.
  • Pokládané potrubní vedení chraňte proti vlhkosti použitím izolační fólie v konstrukci podlahy.
  • Pokládejte potrubí mimo oblasti ohrožené vlhkostí.
  • Při častém čistění podlahy vodou a /nebo čisticími/​dezinfekčními prostředky např. v domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou či v nemocnicích je potřeba se vyvarovat viditelných přípojek k topným tělesům z podlahy; přípojení ze zdi ulehčuje úklidové práce a vylučuje riziko vzniku koroze.
  • U přípojení topných těles z podlahy by měla být odborníkem provedena ochranná opatření proti korozi a řádné utěsnění spár. Jinak vzniká při čištění riziko průniku vody, nasáknutí izolace a to předurčuje vznik koroze.

  Pokud nelze ani při dodržení výše uvedených příkladných opatření zaručit dlouhodobou ochranu před vlhkostí, nebo pokud je instalace prováděna v oblasti se zvláštními požadavky, jako jsou např. chladicí okruhy, je potřeba provést nátěr a dodat parotěsnou izolaci, aby se co nejdůkladněji odstranily vlivy vedoucí ke vzniku koroze.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů