Obrátit Obrátit

Prestabo

Popis systému

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308. Vnější galvanické pozinkování (modré chromátování). Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky od d64,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Trubky jsou pro ochranu vybavené zátkami. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Trubka z nelegované oceli 1.0308 (E235)
Vnější galvanické pozinkování (modré chromátování).
Určeno pro topná, solární a chladicí zařízení.

 • Zobrazit více
  Systémová trubka z nelegované oceli 1.0308 (E235) potažená PP
  Vnější galvanické pozinkování (modré chromátování).
  Vně s plastovým opláštěním z polypropylenu (PP) v bílé barvě (RAL 9001).
  Určeno pro topná, solární a chladicí zařízení.

  Trubka z nelegované oceli 1.0215 (E220)
  Z vnější i vnitřní strany sendzimírově pozinkováno.
  Vhodné pro sprinklerové systémy a systémy stlačeného vzduchu.

  Označení
  výrobce, rozměr trubky, šarže, červený bod na lisovacím konci, symbol »Neschváleno pro instalace pitné vody«, červená čára na trubkách, červená zátka trubky, bílá zátka trubky (sendzimírově pozinkovaná), snímatelná oranžová nálepka jako indikátor slisování od d64,0


  Prestabo  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  EPDM (Etylen-​Propylen-​dien-​kaučuk), černé, předmontováno

  Rozměry
  d12–108,0, dostupnost velikostí podle vnitrostátních předpisů

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Uzavřené chladicí a topné systémy
  Průmyslová výstavba a realizace instalací
  Sprinklerové systémy (sendzimírově pozinkovaná trubka)
  Systémy stlačeného vzduchu (sendzimírově pozinkovaná trubka)
  Solární systémy s plochými kolektory
  Solární systémy s vakuovými kolektory (pouze s těsněním FKM)

  Poznámka
  Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami podle DIN EN 10305‑3.
  Při použití v instalacích topení dodržujte směrnici VDI 2035DIN EN 12828.

  Provozní podmínky těsnění z EPDM
  provozní teplota max. 110 °C / 230 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

  Materiál lisovacích spojek
  ocel 1.0308

  Poznámka - Skladování a doprava
  Pro zajištění bezvadné kvality trubek Prestabo je potřeba během dopravy a uskladnění věnovat pozornost následujícím bodům:
  Balicí a ochranné fólie (pouze u trubek s opláštěním z PP) by měly být odstraněny až bezprostředně před použitím.
  Konce trubek musejí být při dodání uzavřeny ochranným víčkem.
  Trubky se neukládají přímo na surové povrchy.
  Na povrch trubek se nelepí žádné ochranné fólie nebo plasty.
  Při nakládání a vykládání netáhněte trubky přes hrany nakládací plochy.

  Poznámka - Ochrana před vnější korozí
  Trubky a lisovací spojky Prestabo jsou vně chráněny pozinkováním.
  Při kontaktu s vlhkostí (kondenzační voda, srážky v průběhu stavby, stříkající voda, čištění vodou apod.) nebo konstrukčními materiály způsobujícími korozi (tmely, vyrovnávací potěry apod.) nezaručí však ani vrstva zinku dlouhodobou ochranu před vnější korozí. proto doporučujeme dodržet tato ochranná opatření:
  Použijte uzavřené izolační hadice a u všech lemů a řezných hran pečlivě proveďte vhodným slepením utěsnění.
  Ochrana pokládaných potrubí proti vlhkosti pomocí izolačních fólií v podlahové konstrukci.
  Pokládejte potrubí mimo oblasti ohrožené vlhkostí.
  Při častém čištění podlahy vodou anebo čisticími/​dezinfekčními prostředky např. v domovech pro seniorydomechpečovatelskou službou či v nemocnicích je potřeba se vyvarovat viditelných přípojů topných těles z podlahy; připojení ze zdi ulehčuje čištění a vylučuje dodatečné riziko vzniku koroze.
  U přípojů topných těles z podlahy zajistěte odbornou ochranu proti korozi a odborné uzavření spár. Jinak hrozí nebezpečí průniku vody, což způsobí nasáknutí izolace, a tedy představuje riziko koroze.
  V případě, že nelze ani při dodržení výše uvedených příkladných opatření zaručit dlouhodobou ochranu před vlhkostí nebo v případě oblastí použití se zvláštními požadavky, jako jsou např. chladicí okruhy, je potřeba zajistit vnější souvislou ochranu před korozí, aby se co nejlépe odstranily vlivy vedoucí ke vzniku koroze.

  Softwarová řešení TechCON
  Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.
  K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozuzamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů