Obrátit Obrátit

Pexfit Pro

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími přípoji z červeného bronzu a vícevrstvých trubek. Vícevrstvá trubka, rozměrově stabilní, kyslíková bariéra, barva: bílá. Lisovací spojky s lisovacími pouzdry z ušlechtilé oceli k zajištění těsnosti a mechanické zatížitelnosti spoje. Trubky jsou pro ochranu vybavené zátkami. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, zelený bod na lisovacím konci, schválení systému, šedá zátka trubky

 • Zobrazit více
  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje budou při napuštění systému viditelně netěsné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Rozměry
  d16–63

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Pitná voda
  Otopné soustavy
  Dešťová voda
  Systémy stlačeného vzduchu

  Poznámka
  Lisovací spojky Pexfit Pro jsou vhodné pro tvorbu instalací pitné vody podle DIN 1988‑200 a EN 806‑2 s ohledem na výběr materiálu podle DIN EN12502‑1 a DIN 50930‑6. Při použití v jiných oblastech použití nebo v případě pochybností, kontaktujte společnost Viega. Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Provozní podmínky instalací pitné vody
  provozní teplota max. 70°C / 158 °F
  provozní tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

  Provozní podmínky otopných soustav
  provozní teplota max. 80 °C / 176 °F
  provozní tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

  Materiál lisovacích spojek
  červený bronz: CC499K

  Softwarová řešení TechCON
  Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.
  K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů