Obrátit Obrátit

Pájené fitinky

Popis systému

Pájené fitinky z červeného bronzu a mědi pro měděné trubky.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, označení osvědčení (DVGW), Značka kvality RAL-​RG 641/4 (pro d12–54)

 • Zobrazit více

  Pájené fitinky
  Pájené fitinky  Rozměry
  d6–108,0

  Upozornění - normy a osvědčení
  Spojka z červeného bronzu podle pracovního listu DVGW GW 6.
  Spojka z mědi podle pracovního listu DVGW GW 8 vhodný pro měděné trubky podle pracovního listu DVGW GW 392.
  Dohody o záruce s BHKS a ZVSHK pro spojovací kusy z mědi a červeného bronzu jakož i stěnové průchodky z červeného bronzu.
  Schválení spojky z červeného bronzu podle DVGW reg. č. DV-7401AO2956.
  Schválení spojky z mědi podle DVGW reg. č. DV-7411AO2955.
  Modely kolena 95090 a 95092 nejsou schváleny pro použití v instalacích plynu a pitné vody.

  Materiál lisovacích spojek
  měď: 99,9 % Cu-​DHP
  červený bronz: CC499K

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů