Obrátit Obrátit

Megapress

Popis systému

Z hlediska průtoku optimalizovaný lisovací spojovací systém z nelegované oceli 1.0308 s vnější galvanickou povrchovou úpravou zinkem a niklem pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou barvou ošetřené ocelové trubky. Lisovací spojky se zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli k zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, černý bod na lisovacím konci, černý obdélník se symbolem »Neschváleno pro instalace pitné vody«, oranžovo/černá snímatelná nálepka jako indikátor slisování

 • Zobrazit více

  Megapress  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích s vodou, stlačeným vzduchem nebo inertními plyny:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  EPDM (Etylen-​Propylen-​dien-​kaučuk), profilové těsnění, černé, předmontováno

  Rozměry
  D⅜–2, vnější Ø 38.0(DN32), vnější Ø 44.5 (DN40), vnější Ø 57.0 (DN50), dostupnost velikostí podle vnitrostátních předpisů

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Průmyslová výstavba a realizace instalací
  Uzavřené chladicí a topné systémy
  Systémy stlačeného vzduchu
  Hasicí a sprinklerová zařízení (dodržujte minimální a maximální tloušťku stěny)
  Systémy pro technické plyny (vyžaduje schválení)

  Poznámka
  Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Vhodné pro ocelové trubky podle EN 10255, EN 10220 / EN 10216‑1, EN 10220 / EN 10217‑1.
  Při použití v instalacích topení dodržujte směrnici VDI 2035DIN EN 12828.
  Nevhodné pro topné plyny podle pracovního listu DVGW G 260 a instalace pitné vody a jiné otevřené systémy (výjimka: model 4213.2 pro pitnou vodu schválen).

  Provozní podmínky
  provozní teplota max. 110 °C / 230 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

  Materiál lisovacích spojek
  ocel 1.0308
  křemíkový bronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

  Poznámka - Ochrana před vnější korozí
  Lisovací spojky jsou díky povrchové úpravě zinkem a niklem optimálně chráněny před korozí – např. při vzniku kondenzační vody v chladicích zařízeních.
  Zajistěte vhodnou ochranu použitých trubek před korozí – věnujte pozornost informacím výrobce.
  Trubka a trubkové spoje se musejí rovněž izolovat podle všeobecně uznávaných technických pravidel.

  Softwarová řešení TechCON
  Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.
  K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozuzamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů