Obrátit Obrátit

Megapress S

Popis systému

Z hlediska průtoku optimalizovaný lisovací spojovací systém z nelegované oceli 1.0308 s vnější galvanickou povrchovou úpravou zinkem a niklem pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou barvou ošetřené ocelové trubky. Lisovací spojky se zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli k zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, bílý bod na lisovacím konci, černý obdélník se symbolem »Neschváleno pro instalace pitné vody«, snímatelná bílá nálepka jako indikátor slisování

 • Zobrazit více

  Megapress S  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích s vodou, stlačeným vzduchem nebo inertními plyny:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  FKM (fluorouhlíkový kaučuk), matně černé, předmontováno

  Rozměry
  D⅜–4, dostupnost velikostí podle vnitrostátních předpisů

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Megapress S XL je nutný nástavec Pressgun-​Press Booster. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Průmyslová výstavba a realizace instalací
  Systémy lokálního a dálkového vytápění podle AGFW FW 524 (za vstupem do budovy, ≤ DN50)
  Uzavřené chladicí a topné systémy
  Systémy stlačeného vzduchu
  Hasicí a sprinklerová zařízení (dodržujte minimální a maximální tloušťku stěny)
  Systémy pro technické plyny (vyžaduje schválení)

  Poznámka
  Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Vhodné pro ocelové trubky podle EN 10255, EN 10220 / EN 10216‑1, EN 10220 / EN 10217‑1.
  Při použití v instalacích topení dodržujte směrnici VDI 2035DIN EN 12828.
  Nevhodné pro topné plyny podle pracovního listu DVGW G 260 a instalace pitné vody a jiné otevřené systémy.

  Provozní podmínky
  provozní teplota -5 °C až +140 °C (23 °F až 284 °F)
  provozní tlak max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

  Materiál lisovacích spojek
  ocel 1.0308

  Poznámka - Ochrana před vnější korozí
  Lisovací spojky jsou díky povrchové úpravě zinkem a niklem optimálně chráněny před korozí – např. při vzniku kondenzační vody v chladicích zařízeních.
  Zajistěte vhodnou ochranu použitých trubek před korozí – věnujte pozornost informacím výrobce.
  Trubka a trubkové spoje se musejí rovněž izolovat podle všeobecně uznávaných technických pravidel.

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozuzamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů