Obrátit Obrátit

Megapress S

Popis systému

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou technologií povrstvené ocelové trubky podle EN 10255 a podle EN 10220 / EN 10216‑1 stejně jako podle
EN 10220 / EN 10217‑1.


Lisovací spojky
Lisovací spojky Megapress S jsou z oceli 1.0308 s vnější galvanickou úpravou zinkem a niklem.
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

 • Zobrazit více
  Označení
  Bílý bod, černý rámeček se symbolem »neschváleno pro instalace pitné vody«.

  Megapress S

  Těsnicí prvky
  FKM, matně černé

  Rozměry
  D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50);
  D2½ (DN65); D3 (DN80); D4 (DN100)
  D=vnější průměr trubky podle EN 10255

  Oblasti použití
  Stavba zařízení a průmyslových objektů
  Uzavřené topné a chladicí okruhy
  Zařízení se stlačeným vzduchem
  Hasicí zařízení a zařízení protipožárních trysek
  Zařízení pro technické plyny (na vyžádání)

  Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

  Provozní podmínky
  • provozní teplota: -5°C až +140 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

  Upozornění
  Systém Megapress S je vhodný pro
  • protipožární a sprinklerová zařízení (dbejte na požadovanou minimální a maximální sílu stěny trubky)
  • pro trubky dle EN 10220 / EN 10216‑1 / EN 10217‑1:
  • Potrubní řada 1: D⅜–D4
  potrubní řada 1: D⅜–D4
  Systém Megapress S není vhodný pro
  • topné plyny podle DVGW – pracovního listu G 260
  • instalace pitné vody a jiné otevřené systémy

  Upozornění – limity použitelnosti pro topná zařízení
  Dodržujte VDI 2035 a DIN EN 12828!

  Komponenty Megapress S se smí používat jen v kombinaci se součástmi patřícími k systému!

  Ochrana před vnější korozí
  Lisovací spojky jsou díky vysoce kvalitní povrchové úpravě zinkem a niklem optimálně chráněny před korozí – např. při vzniku kondenzační vody v chladicích zařízeních.
  Použitá trubka se musí proti korozi chránit vhodným opatřením – dbejte informací výrobce.
  Trubky a spojky se musí izolovat podle všeobecně uznávaných technických pravidel.

  Použití lisovacích nástrojů
  Pro lisování tvarovek Megapress S XL je nutné použít Pressgun Press Booster (produktová skupina systémové lisovací nástroje).
  Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro tvorbu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

  Technická data
  Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů