Obrátit Obrátit

Megapress G

Popis systému

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění z nelegované oceli 1.0308 s vnější povrchovou úpravou zinkem a niklem pro černé a pozinkované ocelové trubky. Lisovací spojky se zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli k zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, žlutý bod na lisovacím konci, žlutý obdélník s nápisem „Plyn MOP 5 / GT5“, snímatelná žlutá nálepka jako indikátor slisování

 • Zobrazit více
  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  HNBR (hydrogenovaný butadien-​akrylonitrilový kaučuk), profilové těsnění, žluté, předmontováno

  Rozměry
  D½–2, dostupnost velikostí podle vnitrostátních předpisů

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Zemní plyn / kapalný plyn
  Systémy stlačeného vzduchu
  Topný olej
  Motorová nafta

  Poznámka
  Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Vhodné pro ocelové trubky podle EN 10255, EN 10220 / EN 10216‑1, EN 10220 / EN 10217‑1.
  Plyny podle pracovního listu DVGW G 260 v instalacích plynu podle VGW-​TRGI 2018 (pracovní list DVGW G 600) / DVFG-​TRF 2021.
  Zemní plyn / kapalné plyny v plynném skupenství pro domácíkomerční použití, testováno podle pracovního listu DVGW G 5614-B1.
  Schválení lisovací spojky podle DVGW reg. č. DG-4550CQ0400.

  Provozní podmínky systémů na zemníkapalný plyn
  provozní teplota -20 °C až +70 °C (-4 °F až +158 °F)
  provozní tlak max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  provozní tlak při požadavku VTZ 650 °C (1202 °F)/30 minut max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

  Provozní podmínky systémů na topný olej a motorovou naftu
  provozní teplota max. 40 °C / 104 °F
  provozní tlak -0,05 až +0,5 MPa (-0,5 až +5 bar / -7,25 až +72,5 PSI)

  Materiál lisovacích spojek
  ocel 1.0308

  Softwarová řešení TechCON
  Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.
  K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů