Obrátit Obrátit

Geopress G

Popis systému

Lisovací spojovací systém z korozi odolného červeného bronzu pro plastové trubky. Přípustné typy trubek PE 80/100/100RC a PE-​X. Vhodné pro komunální pozemní plynovody a pozemní plynovody s kapalným plynem (pouze v kombinaci s opěrným pouzdrem).

Navrtávací armatury
Umožňují připojení domovní přípojky na instalační rozvody bez tlaku anebo pod tlakem.
Přípustné typy trubek PE-​HD a PE-​X.

 • Zobrazit více
  Nadprůtoková pojistka
  Volitelně integrováno do spojky nebo opěrného pouzdra pro připojovací kusy navrtávací armatury.

  Označení
  výrobce, rozměr trubky, šarže, žlutý bod na lisovacím konci, kód sledovatelnosti: pro sledovatelnost dílů

  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  NBR (butadien-​akrylonitrilový kaučuk), černý, předmontováno

  Rozměry
  d32–63, navrtávací armatury: d63–225

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Plyn
  Kapalný plyn v plynném skupenství

  Poznámka
  Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Povolené typy trubek pro plynové a navrtávací armatury:
  PE-​X podle DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3.
  schválené typy trubek pro plyn:
  PE 80/100/100RC podle DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 1555, GW 335-A2.
  schválené typy trubek pro navrtávací armatury:
  PE-​HD podle DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201, DIN EN 1555, GW 335-A2.
  PVC-​U podle DIN EN ISO 1452‑1 až 5, DIN 8061, DIN 8062.

  Provozní podmínky plynových systémů
  provozní tlak max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI
  Maximální provozní tlak a maximální provozní teplota závisí na typu použitího potrubí a konkrétní aplikaci a musí být v konkrétních případech testovány.

  Materiál lisovacích spojek
  červený bronz: CC499K

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů