Lahvové zápachové uzávěry Eleganta, rohové ventily