Motorem řízené soupravy s napouštěním přes přepadové těleso