Motorem řízené soupravy s napouštěním přes odtokové těleso