Připojovací oblouky a trubky s dodatečným přípojem