23 000 zaměstnanců se stará o bezpečnost celého národa.

45 000 metrů potrubí se stará o bezpečnost po rekontrukci. Pentagon, Washington D.C., USA

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů