Viega Smartpress

Popis systému

Viega Smartpress

Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění určený pro instalace pitné vody a topení. Přezkoušeno podle DVGW-​pracovního listu W 534.

Lisovací tvarovky
Bezpečné a rychlé zpracování bez kalibrace konců trubek díky lisovací technologii bez O‑kroužku ve všech dimenzích. Efektivní rádiusy a malá průřezová zúžení zajišťují minimální tlakové ztráty. To umožňuje menší dimenzování instalací pitné vody a snížení objemu potrubí.
SC‑Contur
Všechny velikosti s SC‑Contur– během montáže při tlakové zkoušce se ihned zřetelně zviditelní omylem neslisované spoje.
Při tlakové zkoušce vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojů v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché tlakové zkoušky od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Zelený bod na lisovacím přípoji

Trubky
Tvarově stabilní vícevrstvé trubky d 16‑63 ve variantách: černá, v ochranné trubce a předizolovaná pro rychlousnadnou instalaci

Dimenze/materiál
d 16–63
Oblouky, T-​kusy a spojkynerezavějící oceli 1.4401
Lisovací spojky se závitovými přípoji a redukcečerveného bronzu CC499K

d 16–25
Oblouky, T-​kusy, spojky a rozdělovačePPSU pouze pro instalace pitné vody a topení

Oblasti použití
Pitná voda
Topení

Používání systému pro jiné oblasti použití, než jsou uvedeny, nebo pro jiná média musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace pitné vody
  • Provozní teplota max 70 °C
  • Provozní tlak max 1,0 MPa
Instalace topení
  • Provozní teplota max 80 °C
  • Provozní tlak max 1,0 MPa
Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

Upozornění
Komponenty systému je nezbytné chránit před vysokými koncentracemi chloridu z médiavnějšího prostředí.
Je nutné používat originální komponenty od Viega - instalace jiných komponent není přípustná.

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacího nářadí. Pro vytvoření lisovacích spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Další informace a technická data naleznete na webových stránkách www.viega.czsekci Ke stažení.
Zobrazit více
Viega Smartpress