Systémové lisovací nástroje

Popis systému

Systémové lisovací nástroje

Pro všechny lisovací systémy Viega v rozmezí DN10–DN100.

Systémové lisovací nástroje Viega jsou použitelné pro všechny kovové lisovací systémy Viega a Geopresslisovací systémy PE‑Xc.

Inovativní Viega lisovací prstence s tažnými čelistmi umožňují lisování i v těch nejužších prostorách, v šachtáchpředstěnách.

Funkčnost, stejně jako dlouhodobá těsnost spojů lisovacích systémů Viega podstatně závisí na funkčnostiprovozní bezpečnosti systémového lisovacího nářadí Viega, tzn. lisovacích nástrojů Viega a systémových lisovacích čelistí, prstenců, řetězů a (kloubových) tažných čelistí Viega. Toto systémové lisovací nářadí Viega bylo vyvinuto a schváleno speciálně pro zpracování lisovacích systémů Viega. Viega nekontroluje, zda tyto systémové lisovací nástroje mohou být použity na lisování systémů jiných výrobců. Pro použití se systémy jiného výrobce Viega neposkytuje žádnou záruku.

Pokyny pro údržbu systémových lisovacích nástrojů a čelistí Viega:

 • Systémové lisovací nástroje
Systémové lisovací nástroje Viega vytvoří definovaný tlak pro proces lisování. Nutná provozní bezpečnost předpokládá utěsněný hydraulický systém bez úniku oleje, přičemž nelze zabránit přirozenému opotřebení vysoce zatěžovaných součástí. Aby byla trvale zajištěna provozní bezpečnost a spolehlivost systémových lisovacích nástrojů, musí se nástroje pravidelně udržovat. Provádí se to zpravidla zasláním nástroje do servisního střediska určeného firmou Viega nebo prostřednictvím akcí u zákazníka, které provádí servisní střediska odborného velkoobchodu.

 • Systémové lisovací čelisti, řetězy, prstence a kloubové tažné čelisti
Důrazně doporučujeme nechat při údržbě systémových lisovacích nástrojů přezkoušet i systémové lisovací čelisti, řetězy a prstence. Přitom budou vyměněny opotřebené díly, opraveny lisovací obrysy a lisovací čelisti, řetězy a prstence budou znovu seřízeny. Od roku 2012 jsou lisovací čelisti, řetězy a prstence Viega postupně opatřovány nálepkou o údržbě, která ukazuje další doporučený termín údržby.
Každoročně se měnící barva nálepky pro lepší rozlišení. Novou nálepku poskytne servisní partner Viega po provedení údržby.

Systémové lisovací nástroje Viega/servisní intervaly:
 • Pressgun 5 (pro DN10–DN100)
Ukazatel LED / informace přes aplikaci po 40 000 provedených zalisováních. Bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 provedených zalisováních – nejpozději však po 4 letech, podle toho, co nastane dřív.
 • Pressgun Picco (pro DN10–DN32)
Ukazatel LED / informace přes aplikaci po 30 000 provedených zalisováních. Bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 provedených zalisováních – nejpozději však po 4 letech, podle toho, co nastane dřív.
 • Pressgun 4E4B (pro DN10–DN100)
Ukazatel LED po 30 000 provedených zalisováních. Bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 provedených zalisováních – nejpozději však po 4 letech, podle toho, co nastane dřív.
 • Typ PT3-AH (pro DN10–DN100)
 • Picco (pro DN10–DN32)
 • Typ PT3-H/EH (pro DN10–DN100)
Ukazatel LED po 20 000 provedených zalisováních. Bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 provedených zalisováních – nejpozději však po 4 letech, podle toho, co nastane dřív.
 • Typ 2 (pro DN10–DN100)
Minimálně každé 2 roky.
 • Akumulátorový lisovací nástroj Viega, model 2478
  (pro d 12–22d 14–20)
Nejméně jednou za rok.
 • Akumulátorový lisovací nástroj Viega, model 2475
  (pro DN10–DN100)
Ukazatel LED po 20 000 provedených zalisováních. Nejpozději však po 4 letech, podle toho, co nastane dřív.

Servisní střediska autorizovaná firmou Viega:
 • Firma Hamburger-​Hochdruck-​Hydraulik GmbH
Standort-​Süd
Neue Gautinger Str. 21, 82110 Germering
Telefon: 089‑130 111 03, Telefax: 089‑130 111 98
service@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

 • Firma Hans-​Joachim Voigt & Sohn
Nordlichtstraße 48/50, 13405 Berlin
Telefon: 030‑413-4041, Fax: 030‑413-3057
info@voigt-​und-​sohn.de, www.voigt-​und-​sohn.de

 • Firma Hamburger-​Hochdruck-​Hydraulik GmbH
Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg
Telefon: 040‑751190-0, Fax: 040‑751190-39
info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

 • Firma Mátl & Bula spol. s r.o.
Stará Pošta 750
664 61 Rajhrad u Brna
Telefon: +420 547 424 424
info@matl-​bula.cz, www.matl-​bula.cz

Upozornění
Dodržujte prosím povinnou péči a řiďte se těmito pokyny k údržbě. Obecně platí: Bezpečnost díky údržbě. Při nedodržování nemůžeme převzít odpovědnost za úrazy osob.

Systémové lisovací nástroje Viega (nástroje s odpovídajícími lisovacími čelistmi, řetězy a prstenci) jsou rozděleny následovně:
 • Picco: lisovací čelisti nebo prstence vhodné pro akumulátorové lisovací nástroje Picco a Pressgun Picco
 • PT2: lisovací čelisti, řetězy a prstence vhodné pro lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5

Přehled kovových lisovacích spojovacích systémů (PMP)
Profipress; Profipress G; Profipress S
Sanpress; Sanpress Inox; Sanpress Inox G
Prestabo
Systémové armatury Easytop a plynové fitinky

Pokud není uvedeno jinak, jsou kloubové tažné čelisti Viega, k použití systémových lisovacích prstenců Viega, použitelné následovně:
P1 (artikl 622 657) pro Pressgun Picco: do d 32 příp. d 35 včetně
Z1 (artikl 472 733) pro Pressgun 5: do d 32 příp. d 35 včetně
Z2 (artikl 472 740) pro Pressgun 5: všechny větší dimenze do d 108,0 příp. D2 včetně
Zobrazit více
Systémové lisovací nástroje