Sanpress

Popis systému

Sanpress

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu a křemíkového bronzu*, trubky z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW – pracovního listu GW 541, schválení systému pro spojkytrubky podle DVGW – pracovního listu W 534, pro instalace pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítkupod omítku.

Lisovací spojky

Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Zelený bod na lisovacím přípoji

Těsnicí prvky
EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

Trubky
Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a odolné vůči korozi
 • Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), s 2,3 % molybdenu pro vyšší odolnost; žluté zátky
 • Materiál č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky

Materiály lisovacích spojek
Měď, červený bronz: CC 499K
Křemíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

Rozměry
Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Velikosti XL: d 76,1; 88,9; 108,0

Oblasti použití
Pitná voda
Dešťová voda
Zařízení se stlačeným vzduchem
Zemědělství
Průmysl

Speciální aplikace
Stavba lodí

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace pitné vody
 • Pitná voda bez omezení podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb.
 • Provozní teplota max. 8°C
 • Provozní tlak max. 1,6 MPa
Instalace topení
 • Provozní teplota max. 110 °C
 • Provozní tlak max. 1,6 MPa
Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

Upozornění
Trubky z ušlechtilé oceli je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu jako média nebo před jeho vnějším vlivem!

Osvědčení
Trubky 1.4521 (d 12‑108,0)
 • DW-7301BS0375
Trubky 1.4401 (d 12–108,0)
 • DV-7301BS0411
Systém s trubkou 1.4521 (d 12–108,0)
 • DW-8501BS0377
Systém s trubkou 1.4401 (d 12–108,0)
 • DW-8501AP3032

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

*) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Zobrazit více
Sanpress