Sanpress Inox

Popis systému

Sanpress Inox

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkamiušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW – pracovního listu GW 541, schválení systému pro spojkytrubky podle DVGW – pracovního listu W 534, pro instalace pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítkupod omítku.

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Zelený bod na lisovacím přípoji

Těsnicí prvky
EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

Trubky
Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a ušlechtilé oceli odolné vůči korozi
 • Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), s 2,3 % molybdenu pro vyšší odolnost; žluté zátky
 • Materiál č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky

Rozměry
Standardní velikosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Velikosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Oblasti použití
Pitná voda
Topení/napojení topných těles
Dešťová voda
Zařízení se stlačeným vzduchem
Zemědělství
Průmysl

Speciální aplikace
Stavba lodí
Hasicí zařízení

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace pitné vody
 • Pitná voda bez omezení podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb.
 • Provozní teplota max. 8°C
 • Provozní tlak max. 1,6 MPa
Instalace topení
 • Provozní teplota max. 110 °C
 • Provozní tlak max. 1,6 MPa
Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

Upozornění
Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu jako média nebo před jeho vnějším vlivem.

Upozornění - limity použití u topných zařízení
Postupujte podle VDI 2035DIN EN 12828!

Osvědčení
Trubka 1.4521 (d 12–108,0)
 • DV-7301BS0375
Trubka 1.4401 (d 12–108,0)
 • DV-7301BS0411
Systém s trubkou 1.4401 (d 15–108,0)
 • DW 8501BL0551
Systém s trubkou 1.4521 (d 15–108,0)
 • DW 8501BS0376

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
Zobrazit více
Sanpress Inox