Odhrotovač

Model 2292.2

Odhrotovač

  • pro následující produkty a použití: vnitřní nebo vnější odhrotování, měděná trubka, nerezová trubka, Prestabo-trubka
  • ocel

model 2292.2


Tabulka artiklů

artikl množství
343 019
pro d balení
12–54 1

Skladové štítky – etiketa a karton

artikl
343 019
pro d skladový štítek (karton) skladový štítek (etiketa)
12–54