Sanpress Inox G

Popis systému

Sanpress Inox G

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkamiušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 podle DIN EN 10088, DVGW – pracovního listu GW 541, plyny podle DVGW – pracovního listu G 260instalacích plynu podle DVGW-​TRGI 2008 (DVGW – pracovního listu G 600) / DVFG-​TRF 2012.
 • Kapalný plyn v plynném skupenství pro domácíkomerční použití, testováno podle DVGW – pracovního listu G 5614
 • Rozvody s topným olejem pro topný olej podle DIN 51603‑1rozvodymotorovou naftou pro motorovou naftu jako sací a tlakový rozvod podle DIN EN 590 při dodržování obecného stavebně technického schválení Z-38.4‑184 (jen d 15–54)

Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí a sacíchtlakových rozvodů v instalacích topného oleje na omítkupod omítku.

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu G 5614, bod 4.4.1, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Sanpress Inox G
 • žlutý bod na lisovacím přípoji, žlutý rámeček a nápis »MOP 5 / GT5«
Spojky z červeného bronzu (d 15–28)
 • žlutý bod na lisovacím přípoji, žlutý rámeček a nápis »MOP 5 / GT1«

Těsnicí prvky
HNBR, žluté

Trubky
Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a odolné vůči korozi
 • Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), s 2,3 % molybdenu pro vyšší odolnost; žluté zátky

Rozměry
Standardní velikosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Velikosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0
Lisovací spojky se závitovým přípojem d 15–54

Oblasti použití
Zemní plyn/kapalný plyn
Topný olej
Motorová nafta

Pro instalace plynu jsou schválené jen spojkynásledujícím označením:
Sanpress Inox G
 • žlutý rámeček a nápis Gas MOP 5 / GT5
Spojky z červeného bronzu
 • žlutý rámeček a nápis Gas MOP 5 / GT1

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace plynu a kapalného plynu
 • provozní teplota od ‑20 °C do +70 °C
 • provozní tlak max. 0,5 MPa
 • provozní tlak při požadavku VTZ 650 °C/30 minut, max 0,5 MPa (5 bar)
Instalace topného oleje a motorové nafty (d 15–54)
 • provozní teplota max. 4°C
 • provozní tlak od ‑0,05 MPa do +0,5 MPa

Osvědčení
Lisovací spojky (d 15‑108,0)
 • DG-8531BR0333
Spojky z červeného bronzu (d 15‑28)
 • DG-8531BP0069

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
Zobrazit více
Sanpress Inox G