Těsnicí prvek

Model 2386XL

Těsnicí prvek

FKM
  • pro následující produkty a použití: oblasti použití s vyššími teplotami např. zařízení s dálkovým zásobováním teplem do 140 °C1,6 MPa, zařízení s nízkotlakou párou ≤ 120 °C< 0,1 MPa, solární zařízení/vakuové trubky

Upozornění

Systém Prestabo není určen pro zařízenínízkotlakou párou!
V případě nasazení v jiných oblastech použití je nutné se spojitnaším technickým poradcem!

model 2386XL


Tabulka artiklů

artikl množství
614 461
614 485
614 478
614 492
VdS pro d vnit. Ø s balení
64,0 66,25 5 1
76,1 77,85 5 1
88,9 90,7 5 1
108,0 110,4 5 1
VdS = VdS-​schválení pro požární rozvody
s = síla stěny

Skladové štítky – etiketa a karton

artikl
614 461
614 485
614 478
614 492
VdS pro d vnit. Ø s skladový štítek (karton) skladový štítek (etiketa)
64,0 66,25 5
76,1 77,85 5
88,9 90,7 5
108,0 110,4 5
VdS = VdS-​schválení pro požární rozvody
s = síla stěny