Profipress S

Popis systému

Profipress S

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi, červeného nebo křemíkového bronzu* testovaný podle DVGW – pracovního listu W 534 se zkušební značkou DVGW, měděnými trubkami podle DIN EN 1057 pro topná zařízení s provozními teplotami T = 140 °Cšpičkovými teplotami krátkodobě Tmax = 280 °C, např. solární zařízení, dálkové rozvody tepla a zařízenínízkotlakou párou.

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Bílý bod a bílý rámeček s nápisem »FKM«

Těsnicí prvky
FKM, matně černé

Materiály lisovacích spojek
Měď, červený bronz: CC 499K
Křemíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

Rozměry
Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35;

Oblasti použití
Solární zařízení (ploché/vakuové kolektory)
Zařízení s dálkovým zásobováním teplem
Zařízení s nízkotlakou párou

Používání pro zařízenípřísadami – např. prostředkem na ochranu proti korozi nebo mrazu v topné vodě – nebo k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Solární zařízení (ploché/vakuové kolektory)
  • provozní teplota max. 140 °C; krátkodobě max. 280 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa
Zařízení s dálkovým zásobováním teplem
  • provozní teplota max. 140 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa
Zařízení s nízkotlakou párou
  • provozní teplota max. 120 °C
  • provozní tlak max. 0,1 MPa

Upozornění
Použití spojek Profipress S a Profipresstěsnicími prvky FKM není přípustné v instalacích pitné vody a plynu!

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

*) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Zobrazit více
Profipress S