Profipress G

Popis systému

Profipress G

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi, červeného nebo křemíkového bronzu* a měděných trubek podle DIN EN 1057 a DVGW – pracovního listu GW 392, vhodný pro:
 • Plyny podle DVGW – pracovního listu G 260plynových instalacích podle DVGW-​TRGI 2018 (DVGW – pracovního listu G 600) / DVFG-​TRF 2012
 • Kapalný plyn v plynném skupenství pro domácíkomerční použití, testováno podle DVGW – pracovního listu G 5614
 • Potrubí s topným olejem pro topný olej podle DIN 51603‑1
 • Rozvody s motorovou naftou pro motorovou naftu jako sací a tlakový rozvod podle EN 590 při dodržování obecného stavebně technického schválení Z-38.4‑71

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu G 5614, bod 4.4.1, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Žlutý bod, žlutý rámeček a nápis »Gas MOP 5 / GT1«

Těsnicí prvky
HNBR, žluté

Materiály lisovacích spojek
Měď, červený bronz: CC 499K
Křemíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

Rozměry
Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Velikosti XL: d 64,0
Lisovací spojky se závitovým přípojem d 12–54
Lisovací spojky XL se závitovým přípojem d 64,0

Oblasti použití
Zemní plyn/kapalný plyn
Topný olej/motorová nafta (d 12–54)

Upozornění
Pro použití v instalacích rozvodů s plynem, topným olejem a motorovou naftou jsou schváleny pouze ty lisovací spojky Viega z mědičerveného bronzu, které jsou označeny žlutým rámečkem s nápisem »Gas MOP 5 / GT1« !

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace plynu a kapalného plynu
 • provozní teplota -20 °C až +70 °C
 • provozní tlak max. 0,5 MPa
 • provozní tlak u požadavku VTZ 650 °C/30 minut max. 0,1 MPa (1 bar)
Instalace topného oleje a motorové nafty
 • provozní teplota max. 4°C
 • provozní tlak -0,05 až 0,5 MPa

Osvědčení
Profipress G (d 12‑54)
 • DVGW – reg. č. DG-4550AU0070
Profipress G XL (d 64,0)
 • DVGW – reg. č. DG-4550AU0070

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
Příslušenství pro použitíarmaturami Easytop viz produktová oblast Systémové armatury.

*) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Zobrazit více
Profipress G