Prestabo

Popis systému

Prestabo

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkaminelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305‑3, vně galvanicky pozinkované s tloušťkou vrstvy zinku 8–15 µm (modré chromátování).

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Červený symbol (aby se zabránilo záměně s artikly Sanpress Inox (z ušlechtilé oceli)) »Neschváleno pro instalace pitné vody«
Těsnicí prvky
EPDM

Rozměry
Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Velikosti XL: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Varianty systémových trubek Prestabo
 • Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305‑3 vně galvanicky pozinkovaná.
 • Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305‑3 vně galvanicky pozinkovaná s umělohmotným pláštěm z polypropylenu (PP) v bílé barvě (RAL 9001).
 • Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0215 (E220), podle DIN EN 10305‑3 sendzimírově pozinkovaná vnitřně i vně.

Oblasti použití
Topná zařízení
Stavba zařízení a průmyslových objektů
Zařízení protipožárních trysek (sendzimírově pozinkované trubky)
Zařízení se stlačeným vzduchem (sendzimírově pozinkované trubky)
Solární zařízení s plochými kolektory
Solární zařízení s vakuovými kolektory (pouze s těsnícím prvkem FKM)
Potrubí chladicí vody

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být odsouhlaseno servisním střediskem Viega.

Provozní podmínky s těsnicím prvkem z EPDM
 • Provozní teplota max. 110 °C
 • Provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

Upozornění - limity použitelnosti pro topná zařízení
Dodržujte VDI 2035DIN EN 12828!

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

Skladování a transport
Pro zajištění dokonalé kvality ocelových trubek Prestabo je potřeba během transportu a skladování dodržet následující body:
 • Balící a ochranné fólie (pouze u trubekopláštěnímPP) by měly být odstraněny až bezprostředně před montáží.
 • Konce trubek musí být při dodání uzavřeny ochranným víčkem.
 • Trubky se neukládají přímo na surové povrchy.
 • Na povrch trubek se nelepí žádné ochranné fólie nebo plasty.
 • Při nakládání a vykládání ocelových trubek je potřeba obezřetně manipulovat kolem hran náložní plochy.

Ochrana před vnější korozí
Trubky a spojky Prestabo jsou vně chráněny pozinkováním. Při kontaktu s vlhkostí (kondenzovaná voda, srážky v průběhu stavby, stříkající voda, čištění vodou apod.) nebo konstrukčními materiály způsobujícími korozi (tmely, vyrovnávací potěry apod.) nezaručí ani vrstva zinku dlouhodobou ochranu před vnější korozí. Proto doporučujeme dodržet tato ochranná opatření:
 • Použijte uzavřené izolační hadice a u všech lemů a řezných spojů vytvořte pečlivou izolaci vhodným slepením.
 • Pokládané potrubní vedení chraňte proti vlhkosti použitím izolační fólie v konstrukci podlahy.
 • Pokládejte potrubí mimo oblasti ohrožené vlhkostí.
 • Při častém čistění podlahy vodou a /nebo čisticími/​dezinfekčními prostředky např. v domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou či v nemocnicích je potřeba se vyvarovat viditelných přípojek k topným tělesům z podlahy; přípojení ze zdi ulehčuje úklidové práce a vylučuje riziko vzniku koroze.
 • U přípojení topných těles z podlahy by měla být odborníkem provedena ochranná opatření proti korozi a řádné utěsnění spár. Jinak vzniká při čištění riziko průniku vody, nasáknutí izolace a to předurčuje vznik koroze.

Pokud nelze ani při dodržení výše uvedených příkladných opatření zaručit dlouhodobou ochranu před vlhkostí, nebo pokud je instalace prováděna v oblasti se zvláštními požadavky, jako jsou např. chladicí okruhy, je potřeba provést nátěr a dodat parotěsnou izolaci, aby se co nejdůkladněji odstranily vlivy vedoucí ke vzniku koroze.

Další podrobnější informace a příklady instalace naleznete v Aplikační příručce a na stránkách www.viega.cz.
Zobrazit více
Prestabo