Pexfit Pro

Popis systému

Pexfit Pro

Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988DIN 50930‑6instalace vytápění, přezkoušeno podle DVGW – pracovního listu W 534.

Lisovací spojky
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Zelený bod na lisovacím přípoji

Trubky
Pexfit Pro Fosta
  • Trubka PE‑Xc/Al/PE‑Xc, tvarově stabilní, kyslíková bariéra podle DIN 4726, bílá
Pexfit Pro Plus
  • Trubka PE‑Xc, pružná, kyslíková bariéra podle DIN 4726, černá

Rozměry
Lisovací spojky v kombinacitrubkami
  • Pexfit Pro Fosta: d 14/16/18/20/25/32/40/50/63
  • Pexfit Pro Plus: d 16/20

Oblasti použití Pexfit Pro Fosta
Pitná voda
Topení
Dešťová voda
Zařízení se stlačeným vzduchem

Oblasti použití Pexfit Pro Plus
Pitná voda
Topení
Dešťová voda

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace pitné vody
  • Provozní teplota max. 70 °C
  • Provozní tlak max. 1,0 MPa
Instalace topení
  • Provozní teplota max. 8°C
  • Provozní tlak max. 1,0 MPa
Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

Upozornění
Montáž cizích součástí není přípustná! Trubky splňují doporučení KTW (plastypitné vodě) spolkového úřadu pro ochranu životního prostředí a požadavky DVGW – pracovního listu W 270.

Osvědčení
Pexfit Pro
  • VÚPS č. 227/C5/2018/0181

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Další informace k součástemtechnická data naleznete v sekci Ke stažení na webových stránkách Viega, www.viega.cz
Zobrazit více
Pexfit Pro