Megapress

Popis systému

Megapress

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou technologií povrstvené ocelové trubky podle DIN EN 10255 a podle DIN EN 10220 / DIN EN 10216‑1 stejně jako podle DIN EN 10220 / DIN EN 10217‑1.

Lisovací spojky
Lisovací spojky Megapress jsou z oceli 1.0308 s vnější galvanickou úpravou zinkem a niklem.
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Černý bod, černý rámeček se symbolem »neschváleno pro instalace pitné vody«.
Těsnicí prvky
EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

Rozměry
D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50);vnější Ø38,0 (DN32); vnější Ø 44,5 (DN40); vnější Ø 57,0 (DN50)
D=vnější průměr trubky podle DIN EN 10255

Oblasti použití
Stavba zařízení a průmyslových objektů
Uzavřené topné a chladicí okruhy
Zařízení se stlačeným vzduchem
Hasicí zařízení a zařízení protipožárních trysek
Zařízení pro technické plyny (na vyžádání)

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
 • provozní teplota max. 110 °C (EPDM)
 • provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

Upozornění
Systém Megapress je vhodný pro
 • protipožární a sprinklerová zařízení (dbejte na požadovanou minimální a maximální sílu stěny trubky)
 • suché rozvody požární vody
 • u trubek podle DIN EN 10220 / DIN EN 10216‑1 / DIN EN 10217‑1:
  potrubní řada 1: D⅜–D2
  potrubní řada 2: vnější Ø 38,0; vnější Ø 57,0
  potrubní řada 3: vnější Ø 44,5
Systém Megapress není vhodný pro
 • topné plyny podle DVGW – pracovního listu G 260
 • instalace pitné vody a jiné otevřené systémy (výjimkou je model 4213.2)

Upozornění – limity použitelnosti pro topná zařízení
Dodržujte VDI 2035DIN EN 12828!

Komponenty Megapress se smí používat jen v kombinaci se součástmi patřícími k systému!

Ochrana před vnější korozí
Lisovací spojky jsou díky vysoce kvalitní povrchové úpravě zinkem a niklem optimálně chráněny před korozí – např. při vzniku kondenzační vody v chladicích zařízeních.
Použitá trubka se musí proti korozi chránit vhodným opatřením – dbejte informací výrobce.
Trubky a spojky se musí izolovat podle všeobecně uznávaných technických pravidel.

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
Zobrazit více
Megapress