Megapress S

Popis systému

Megapress S

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou technologií povrstvené ocelové trubky podle EN 10255podle EN 10220 / EN 10216‑1 stejně jako podle
EN 10220 / EN 10217‑1.


Lisovací spojky
Lisovací spojky Megapress S jsouoceli 1.0308 s vnější galvanickou úpravou zinkem a niklem.
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Bílý bod, černý rámeček se symbolem »neschváleno pro instalace pitné vody«.
Těsnicí prvky
FKM, matně černé

Rozměry
D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50);
D2½ (DN65); D3 (DN80); D4 (DN100)
D=vnější průměr trubky podle EN 10255

Oblasti použití
Stavba zařízení a průmyslových objektů
Uzavřené topné a chladicí okruhy
Zařízení se stlačeným vzduchem
Hasicí zařízení a zařízení protipožárních trysek
Zařízení pro technické plyny (na vyžádání)

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
  • provozní teplota: -5°C až +140 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

Upozornění
Systém Megapress S je vhodný pro
  • protipožární a sprinklerová zařízení (dbejte na požadovanou minimální a maximální sílu stěny trubky)
  • pro trubky dle EN 10220 / EN 10216‑1 / EN 10217‑1:
  • Potrubní řada 1: D⅜–D4
potrubní řada 1: D⅜–D4
Systém Megapress S není vhodný pro
  • topné plyny podle DVGW – pracovního listu G 260
  • instalace pitné vody a jiné otevřené systémy

Upozornění – limity použitelnosti pro topná zařízení
Dodržujte VDI 2035DIN EN 12828!

Komponenty Megapress S se smí používat jen v kombinaci se součástmi patřícími k systému!

Ochrana před vnější korozí
Lisovací spojky jsou díky vysoce kvalitní povrchové úpravě zinkem a niklem optimálně chráněny před korozí – např. při vzniku kondenzační vody v chladicích zařízeních.
Použitá trubka se musí proti korozi chránit vhodným opatřením – dbejte informací výrobce.
Trubky a spojky se musí izolovat podle všeobecně uznávaných technických pravidel.

Použití lisovacích nástrojů
Pro lisování tvarovek Megapress S XL je nutné použít Pressgun Press Booster (produktová skupina systémové lisovací nástroje).
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro tvorbu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

Zobrazit více
Megapress S