Megapress G

Popis systému

Megapress G

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černépozinkované ocelové trubky podle DIN EN 10255 a podle DIN EN 10220 / DIN EN 10216‑1 stejně jako podle DIN EN 10220 / DIN EN 10217‑1, plyny podle DVGW  pracovního listu G 260plynových instalacích podle DVGW-​TRGI 2018 (DVGW  pracovní list G 600) / DVFG-​TRF 2012.
  • Zemní plyn/kapalný plyn v plynném skupenství pro domácnostiprůmyslové aplikace, přezkoušeno podle DVGW  pracovního listu G 5614‑B1

Lisovací spojky
Lisovací spojky Megapress G jsounelegované oceli 1.0308 s vnější galvanickou úpravou zinkem a niklem.
Všechny rozměry s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu G 5614‑B1, bod 4.4.1, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti stlačeným vzduchem zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Žlutý bod, žlutý rámeček s nápisem »GAS MOP 5 / GT5«.

Těsnicí prvky
HNBR, žluté

Rozměry
D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50)
D=vnější průměr trubky podle DIN EN 10255

Oblasti použití
Zemní plyn/kapalný plyn
Zařízení se stlačeným vzduchem
Topný olej
Motorová nafta

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace plynu a kapalného plynu
  • provozní teplota od ‑20 °C do +70 °C
  • provozní tlak max. 0,5 MPa
  • provozní tlak při požadavku VTZ 650 °C/30 minut, max. 0,5 MPa (5 bar)
Instalace topného oleje a motorové nafty
  • provozní teplota max. 4°C
  • provozní tlak od ‑0,05 MPa do +0,5 MPa

Schválení
  • DVGW reg. č. DG-4550CQ0400

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

Zobrazit více
Megapress G