Geopress

Popis systému

Geopress

Lisovací spojovací systém pro komunálnízemi ložené rozvody pitné vody a pro lokální rozvody tepla, geotermické použití a využití dešťové vody a další početné průmyslové aplikace.

Lisovací spojky
Robustní provedení z červeného bronzu odolného vůči korozi a odzinkování podle DIN 50930‑6 – hygienicky nezávadné pro instalace pitné vody. Materiál je veden na pozitivním seznamu spolkového úřadu pro ochranu životního prostředí. Přezkoušeno podle DIN 8076‑1. Teplotně odolné svěrné kroužky vyztužené skelným vláknem z POM. Závitové přípoje podle DIN EN 10226‑1.
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
zelený bod: použití pro instalace pitné vody
Traceability-​Code: pro dohledatelnost součásti

Těsnicí prvky
Z výroby namontovaný těsnicí prvek z EPDM.

Rozměry
d 25–63

Navrtávací armatury
Navrtávací armatury Geopress se používajípřipojení domovního rozvodu ke stávajícímu natlakovanému zásobovacímu rozvodu pitné vody.
PE-​HD
 • podle DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201
PE-​X
 • podle DIN 16893, DIN 16892
PVC-​U
 • podle DIN EN ISO 1452‑1 až 5

Model 9690TW
(s provozní uzávěrkou pro domovní připojovací vedení)
Rozměry d 63–225
Přezkoušeno a schváleno podle DVGW 336
Instalace pitné vody
Provozní tlak max. 1,6 MPa


Přípustné druhy trubek
Instalace pitné vody
PE 80/PE 100
 • podle DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201
PE-​X
 • podle DIN 16893, DIN 16892

Oblasti použití
Pitná voda
Teplá voda
Lokální rozvody tepla
Geotermické použití
Dešťová voda

Používání systému pro jiné oblasti použití, než jsou uvedeny, nebo pro jiná média musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace pitné vody
 • provozní teplota max. 2°C
 • provozní tlak max. 1,6 MPa

Zařízení lokálních rozvodů tepla
 • provozní teplota max. 9°C (v kombinaciopěrným pouzdrem z červeného bronzu)
 • provozní tlak max. 0,6 MPa

Geotermická zařízení
 • provozní teplota od ‑15 °C do +70 °C při provozním tlaku max. 0,6 MPa
 • provozní teplota od ‑15 °C do +50 °C při provozním tlaku max. 1,6 MPa

Maximální provozní tlak a maximální teplota jsou závislé na použitém typu trubky a případu použití a musí se přezkoušet podle konkrétního případu!

Osvědčení
Instalace pitné vody
 • DVGW reg. č. DW-7631BO0226, podle DIN 8076‑1

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
Zobrazit více
Geopress