Geopress G

Popis systému

Geopress G

Lisovací spojovací systém pro komunálnízemi ložené rozvody plynu a kapalného plynu.

Lisovací spojky
Robustní provedení z červeného bronzu odolného vůči korozi a odzinkování podle DIN 50930‑6. Přezkoušeno podle DVGW G 5600‑1. Teplotně odolné svěrné kroužky vyztužené skelným vláknem z POM. Závitové přípoje podle DIN EN 10226‑1.
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení.
Při zkouškách těsnosti prováděných stlačeným vzduchem nebo inertními plyny zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
žlutý bod: použití pro instalace plynu
Traceability-​Code: pro dohledatelnost součásti

Těsnicí prvky
Z výroby namontovaný těsnicí prvek z NBR.

Rozměry
d 32–63

Navrtávací armatury
Navrtávací armatury Geopress se používajípřipojení domovního rozvodu ke stávajícímu natlakovanému zásobovacímu rozvodu plynu.
PE-​HD
  • podle DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 1555
PE-​X
  • podle DIN 16893, DIN 16892

Model 9690G
(s provozní uzávěrkou pro domovní připojovací vedení)
Rozměry d 63–225
  • Přezkoušeno a schváleno podle DVGW VP 304
Instalace plynu
  • Provozní tlak max. 1,0 MPa

Model 9692G
(bez uzavírací funkce)
Rozměry d 90–225
  • Přezkoušeno a schváleno podle DVGW VP 304
Instalace plynu
  • Provozní tlak max. 1,0 MPa

Hlídače průtoku plynu
Pro použití v zemi ložených domovních připojovacích rozvodech podle DVGW – pracovního listu G 459‑1459‑1‑B, DVGW reg. č. DG-4360BP0164.
Integrováno v objímcečerveného bronzu, model 9652.1, 9653.1, 9654.1 a 9655.1
Integrováno v opěrném pouzdru z červeného bronzu, model 9652.2, 9653.2, 9654.2 a 9655.2
Typy A/D, B, C, R
Rozměry d 32‑63

Přípustné druhy trubek
Instalace plynu
PE 80/PE 100
  • podle DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201, GW 335‑A2
PE-​X
  • podle DIN 16893, DIN 16892

Oblasti použití
Plyn
Kapalný plyn v plynném skupenství

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace plynu
  • provozní tlak max. 1,0 MPa

Maximální provozní tlak a maximální teplota jsou závislé na použitém typu trubky a případu použití a musí se přezkoušet podle konkrétního případu! Spojení v plynových instalaci pouze v kombinaciopěrným pouzdrem z červeného bronzu.

Osvědčení
Instalace plynu
  • DVGW reg. č. DG-7631BS0483, podle DVGW G 5600‑1 (P)

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.
Zobrazit více
Geopress G