Termostatická hlavice

Model 1254.1

Termostatická hlavice

s ohraničením
  • pro následující produkty a použití: Fonterra - systémy plošného temperování

Vybavení

ohraničení maximální teploty, regulační měřítko 1–7

model 1254.1


Tabulka artiklů

artikl množství
698 492
RO [°C] balení
20–70 1
RO [°C] = regulační oblast

Skladové štítky – etiketa a karton

artikl
698 492
RO [°C] skladový štítek (karton) skladový štítek (etiketa)
20–70
RO [°C] = regulační oblast