Kruhový profil

Model 1274

Kruhový profil

  • pro následující produkty a použití: Fonterra - systémy plošného temperování, upevnění fólie okrajového izolačního pásu, zaplnění dilatačních spár

model 1274


Tabulka artiklů

artikl množství
609 535
d L [m] balení
15 25 25
L [m] = délka v metrech

Skladové štítky – etiketa a karton

artikl
609 535
d L [m] skladový štítek (karton) skladový štítek (etiketa)
15 25
L [m] = délka v metrech