Fonterra Reno-lepidlo k systémovým deskám

Model 1237.4

Fonterra Reno-lepidlo k systémovým deskám

  • pro následující produkty a použití: Fonterra Reno-systémová deska s deskou pro suché potěry
  • bez označení

Technická data

teplota u zpracování°C
spotřeba 100 g/m²

model 1237.4


Tabulka artiklů

artikl množství
624 903
obsah [kg] balení
1 1/18

Skladové štítky – etiketa a karton

artikl
624 903
obsah [kg] skladový štítek (karton) skladový štítek (etiketa)
1