Fonterra Base-přísada do potěru

Model 1456

Fonterra Base-přísada do potěru

Flat 12
  • pro následující produkty a použití: cementový topný potěr jako speciální konstrukce, zlepšení tepelné vodivosti, pevnosti v tahuodolnosti proti tlaku, Fonterra-​PB-​trubka d12x1,3 mm
  • pochůzí po 2 dnech, fáze vytvrzení od 5 dnů

Technická data

spotřeba 700 g/m² při překrytí nopových desek 15 mm, max. užitné zatížení 2 kN/m²
podle DIN 18560

model 1456


Tabulka artiklů

artikl množství
704 513
obsah [kg] balení
12 1

Skladové štítky – etiketa a karton

artikl
704 513
obsah [kg] skladový štítek (karton) skladový štítek (etiketa)
12