Fonterra Base-nopová deska

Model 1224

Fonterra Base-nopová deska

30–2
  • pro následující produkty a použití: d12 nebo d15, individuální pokládka trubek, Fonterra-​PB-​trubka

Vybavení

kročejová a tepelná izolace 30 mm, EPS deska, PS-​fólie

Upozornění

Je možná diagonální pokládka bez dodatečného materiálu!

model 1224


Tabulka artiklů

artikl množství
664 442
L B λ S [m²] bal [m²] balení
1348 880 040 1,16 9,28 8
L = délka
B = šířka
λ = tepelná vodivost

Skladové štítky – etiketa a karton

artikl
664 442
L B λ S [m²] bal [m²] skladový štítek (karton) skladový štítek (etiketa)
1348 880 040 1,16 9,28
L = délka
B = šířka
λ = tepelná vodivost