Easytop-​systémové armatury

Popis systému

Easytop-​systémové armatury

Uzavírací a regulační ventily z ušlechtilé oceli, červeného nebo křemíkového bronzu* pro instalaci pitné vody a vytápění se zkušební značkou DVGW. Lze kombinovat s Viega systémy Sanpress Inox, Sanpress, ProfipressPrestabopropojovacím systému Viega.

Systémové armatury Easytop s lisovacími přípoji
Všechny velikosti s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Závitové přípoje
Podle DIN EN 10226‑1ISO 228‑1 pro šroubenítěsněním na plochu.

Ventily se šikmým sedlem Easytop XL
Pevné příruby podle DIN EN 1092‑1 pro přímý přechod od konvenčních potrubí na lisovací spojovací systémy.

Materiály
Červený bronz: CC 499K
Křemíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

Oblasti použití
Pitná voda
Topení
Zařízení se stlačeným vzduchem
Průmysl

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Přípustné provozní teploty a tlaky výrobků vyhledejte v návodechpoužití.
Dodržujte pravidlo proudění!
Součásti z mědi nesmí být montovány před díly z pozinkovaných železných materiálů.

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Všechny informace k součástemnářadí naleznete v sekci Ke stažení na webových stránkách Viega, www.viega.cz
*) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Zobrazit více
Easytop-systémové armatury