Obrátit Obrátit

Závitové spojky z červeného bronzu

Popis systému

Závitové spojky z červeného bronzu s lesklým nebo chromovaným povrchem.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže

 • Zobrazit více
  Těsnění
  Vnější závit R je z výroby rýhovaný – konopí lze navázat bez zdrsnění závitu.

  Rozměry
  ⅛–4

  Upozornění - normy a osvědčení
  Závitové spoje z červeného bronzu podle DIN EN 10226, část 1, schválené pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a instalace plynu podle DVGW-​TRGI 2018 (pracovní list DVGW G 600) (věnujte pozornost pokynům na modelu), odzkoušeno podle pracovního listu DVGW GW 6 a GW 393.
  Schválení pro závitový spoj z červeného bronzu podle DVGW reg. č. DV-7401AO2957.

  Materiál lisovacích spojek
  červený bronz: CC499K
  křemíkový bronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů