Obrátit Obrátit

Plošné temperování Fonterra

Popis systému

Systémy plošného temperování Fonterra pro novostavby a rekonstrukce se používají pro vytápění a chlazení soukromých nebo komerčně využívaných prostor. Mnoho variant konstrukčních prvků s možnostmi pokládky a upevnění na konstrukce podlah, stěn a stropů vytváří volný prostor pro tvůrčí a hospodárné použití – bez rušivých otopných těles.

Potrubní systém Fonterra
Vícevrstvé kompozitní trubky a celoplastové trubky o vnějším průměru d12–25 včetně vhodné spojovací techniky.
PB trubka, ohybná, kyslíková bariéra, barva: červená.
PE‑Xc trubka, flexibilní, kyslíková bariéra, barva: přírodní.
Celoplastová trubka, flexibilní, kyslíková bariéra, barva: přírodní.
PE‑Xc/Al/PE‑Xc trubka, tvarově stabilní, kyslíková bariéra, barva: bílá

 • Zobrazit více
  Fonterra Base Flat 12
  Podlahové vytápění jako mokrý systém, mimořádně tenkovrstvé, celková výška od 35 mm, vytápění/chlazení, obzvláště vhodné pro rekonstrukce, trubka o Ø 12 mm.

  Fonterra Base 12/15 a 15/17
  Podlahové vytápění jako mokrý systém, vytápění/chlazení, upevnění potrubí pomocí nopové desky, trubka Ø 12, 15, 16, 17 mm.

  Fonterra Tacker
  Podlahové vytápění jako mokrý systém, vytápění/chlazení, upevnění potrubí pomocí upevňovacích sponek, trubka Ø 15, 16, 17, 20 mm.

  Fonterra Reno
  Podlahové vytápění jako suchý systém, vytápění, obzvláště vhodné pro podlahové konstrukce s nízkými celkovými výškami od 21 mm, trubka Ø 12 mm.

  Fonterra Side 12
  Stěnové vytápění jako suchý systém, vytápění/chlazení, hotové prvky s integrovanými trubkami, trubka Ø 12 mm.

  Fonterra Side 12 Clip
  Stěnové vytápění jako mokrý systém, vytápění/chlazení, upevnění potrubí do svěrné lišty, trubka Ø 12 mm.

  Rozdělovače a regulační stanice
  Rozdělovače pro plošné vytápění a průmyslové rozdělovače včetně náhradních dílů, skříně pro rozdělovače a kompaktní regulační stanice.

  Standardní regulace jednotlivých místností
  Pokojové termostaty, základní jednotky a servopohony k individuální regulaci jednotlivých místností.

  Nářadí a ostatní
  Nářadí a pomůcky potřebné pro montáž systémů plošného vytápění Fonterra.

  Poznámka
  Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Softwarová řešení TechCON
  Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.
  K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

  Rychlý návrh Fonterra
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů a výpočtu množství materiálu pro systémy plošného vytápění.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů